Naučte děti, že láska není, když vás někdo do čehokoliv tlačí, říká sexuoložka Androvičová z filmu V síti

10. duben 2021

V Národním ústavu duševního zdraví se zabývá především experimentální sexuologií se zaměřením na pachatele znásilnění a sexuálního zneužití. Jako odborný dozor se podílela na snímku V síti režiséra Víta Klusáka. „I mezi odborníky je sexuologie považována za něco, co se šťourá v tabu, špatně se o tom mluví a je to považováno za špinavou součást psychiatrie,“ říká o svém oboru neurovědkyně, psycholožka a sexuoložka Renáta Androvičová.

„Sexualita dokáže redukovat stres, nelibé pocity, dokáže zlepšit náladu. Lidé ji mohou podvědomě používat jako jakýsi rychlý lék na tyhle nepříjemné stavy. Bohužel víme, že čím vyšší stres, čím vyšší nepohoda, tím vyšší šance, že i lidem, co mají svou sexualitu za normálních okolností pod kontrolou, se to může vymknout z rukou, “ vysvětluje Androvičová, proč během lockdownů všude po světě dochází k nárůstu sexuálního násilí.

Čtěte také

Poslední zprávy statistiky Europolu jsou přitom více než alarmující. „Přibylo určitě zneužívání online, šíření dětské pornografie. Lidé se víc začali sdružovat na různých fórech darkwebu, kde si sdělují, jakým způsobem distribuovat a vyrábět dětskou pornografii. Tohle všechno významně vzrostlo. K nárůstu dochází ne v jednotkách procent, ale spíše v desítkách,“ komentuje statistiku sexuoložka s tím, že největší nárůst zaznamenali v USA, Evropa je však v těsném závěsu.

Sexuální výchova v domácnostech

Také proto je důležité o těchto tématech otevřeně mluvit i s dětmi. „Určitě by ta debata ale neměla být vedena způsobem: ‚Doufám, že neděláš žádné špatné věci. Doufám, že se na tebe můžu spolehnout. A doufám, že se chováš slušně.‘ To je velmi špatný způsob, jak to uchopit,“ varuje Androvičová.

To, že se mladý člověk kolem dvanácti let začíná velmi o svou sexualitu zajímat, je přirozené. A proto by i debata o ní měla být především zcela přirozená.

Čtěte také

„Má to být uchopeno kreativně a otevřeně. Je hrozně důležité, aby dítě vědělo, že rodič je tam pro něj, že respektuje tuhle jeho vývojovou fázi a že je ochoten o tom s ním mluvit. A nebude ho trestat, když mu vyjeví něco ze svého soukromí,“ nabádá sexuoložka rodiče dětí v pubertě.

Napříč evropskými zeměmi si rodiče chtějí nechat toto téma převážně v rodině a nechtějí jej často svěřit do rukou školy. Alespoň to vyplývá z průzkumů, které na toto téma proběhly nejen u nás, ale i ve světě.

„Nicméně to úplně nekoresponduje s tím, jak to pak reálně dělají. Že by to chtěli dělat, ale možná i právě kvůli tomu, že nemají správný slovník, že se stydí o tom mluvit, že nejsou poučení, jak o tom s dětmi mluvit, tak se jim to dělá těžko,“ hodnotí.

Čtěte také

Důležitým tématem by v podobných rozpravách mezi rodiči a dětmi mělo být také to, co vše téma sexuality obnáší.

„Není to jenom o pohlavních nemocech, nechtěném těhotenství a sexuálním násilí. Bohužel řada sexuálních výuk má tento odstín – takzvaný sex negativní odstín. Ale je to prostě o formování intimity, partnerství, o lásce, o romantice. Je potřeba vyzvednout i ty hezké aspekty sexuality, které určitě převažují nad těmi negativními,“ nastiňuje Androvičová možná témata.

„Samozřejmě je potřeba poučit děti o tom, že láska není, když vás někdo do čehokoliv tlačí nebo vám vyhrožuje či vás přesvědčuje, že to, jak to cítíte, není validní a máte mu vyhovět. Ale že láska je o tom, když vás ten druhý respektuje a považuje vás za přítele a člověka, se kterým může komunikovat o těchto věcech,“ předestírá vědkyně, co je podle ní tím vůbec nejdůležitějším sdělením, kterého by se mladému člověku mělo dostat.

V síti

Renáta Androvičová také úzce spolupracovala na natáčení filmu V síti, který si dal za cíl odhalit sexuální predátory. Ti v online prostředí svádí především nezletilé dívky. „Byla to pro mě neocenitelná zkušenost,“ hodnotí práci na snímku.

Čtěte také

Možnost nahlédnout na celou problematiku takto z blízka jí poskytla celou řadu zajímavých informací. „My máme takové povědomí o online sexuálním zneužívání, že by se mělo dít klamavě, manipulativně, podvodně, že je tam hodně agrese, že je tam vydírání. To jsou ale mýty a legendy, které se nějakým způsobem šíří společností,“ říká s tím, že realita je mnohem prostší:

„Ve skutečnosti drtivá většina těch interakcí nebyla vůbec klamavá, byla velice otevřená. Nebyla vůbec sofistikovaná. Ti muži absolutně nezastírali ani svoji identitu, ani svoje motivy. Všechno se dělo velmi rychle a velmi otevřeně. Případů, kdy docházelo k agresi, nátlaku, vydírání, bylo poměrně málo. Ale o to závažnější byly,“ doplňuje Androvičová s tím, že jeden pachatel svým jednáním může mít velmi negativní dopady na celou řadu obětí.

„V první řadě je tam přímé ohrožení vývoje dítěte. Nejenom že tam dochází k nějakému předbíhání sexuálního vývoje, což má zlé důsledky pro sexuální vyzrálost toho člověka. Může ale dojít i k případům sexuálního násilí. Po těchto událostech často dochází k posttraumatické stresové poruše,“ vysvětluje odbornice na sexuologii.

Čtěte také

A v této souvislosti pak varuje především před bagatelizací podobného chování. „Ty důsledky zasažení intimity nějakého člověka jsou nedozírné. A pořád slyším názory, že se vlastně nic nestalo. Sexualita – spokojená sexualita – je důležitou součástí toho, jak se člověk psychicky cítí,“ dodává Renáta Androvičová z Národního institutu duševního zdraví.

Poslechněte si celý rozhovor Andrey Skalické se sexuoložkou a neurovědkyní Renátou Androvičovou. Dozvíte se také to, jak lockdown ovlivnil náš sexuální život, kolik u nás žije lidí s různě atypickou sexualitou nebo jaký vliv podle ní na naše sexuální prožitky budou mít moderní technologie.

Spustit audio