Nastal čas chovat se zodpovědněji k půdě i k vodě, varuje před dopady sucha analytik

7. srpen 2015

Sucho a tropické počasí má v Česku pokračovat i v dalších dnech. Podle amerických vědců bylo letošní první pololetí nejteplejším půlrokem v historii měření. Někteří klimatologové upozorňují, že klima se mění rychleji, než se očekávalo.

„Letošní léto je mimořádně teplé a mimořádně suché,“ potvrdil v Ranním Plusu ředitel brněnského pracoviště Českého hydrometeorologického ústavu a klimatolog Jaroslav Rožnovský.

To, že teploty dlouhodobě rostou, je prokazatelné. „Od 1961 stoupla průměrná teplota o 1 stupeň,“ dodal.

Klimatolog je přesvědčen, že celková proměnlivost klimatu bude větší. „Budou roky, kdy se budou opakovat stavy mimořádných teplot, a naopak budou roky, kdy budou letní měsíce velmi chladné.“

„Nebude to stabilní nárůst teplot, ale půjde o extrémy. Naše modely předpovídají, že do konce století by se průměrné teploty u nás mohly zvýšit o 2 stupně,“ upozornil odborník.

Podle něj jsou klimatické změny průnikem přirozených cyklů s vlivem člověka, který se postupně zvyšuje tím, jak se chováme k přírodě, a mnohých dalších vlivů.

Analytik: Suchem utrpí jak rostlinná, tak živočišná výroba

Agrární analytik Petr Havel odhadl, že letošní mimořádné sucho se projeví ve všech odvětvích zemědělství, ale nejcitelnější bude u rostlinných komodit.

Naše zemědělství vodou rozhodně neplýtvá. „Využíváme asi 2 % vody, zatímco světový průměr je 70 %. Možná bychom jen mohli vyměnit archaické závlahové systémy za modernější,“ doporučil expert.

Sucho bude mít dopad i na živočišnou produkci. „Je reálné riziko, že bude málo surovin pro krmné směsi pro hospodářská zvířata. Nenarostla druhá tráva, kromě toho jsou významně poškozené porosty kukuřice.“

„Hodně jsme si zničili krajinu kolektivizací, kdy jsme si rozorali meze a vytvořili velké nepřerušené plochy polí, které jsou náchylnější k vodní erozi,“ vysvětlil Havel.

Taková půda je náchylná na přívalové deště. „Ztratila úrodnost, vrchní část zeminy se spláchla, tím pádem se do ní nevsakuje voda. V okamžiku, kdy země nebude schopna absorbovat vodu, ubude spodní vody, a to znamená ohrožení zásob pitné vody.“

To, že bychom neměli dlouhodobě k dispozici v České republice pitnou vodu, podle experta nehrozí.

„Je ale třeba s vodními zacházet odpovědněji, zlepšit náš vztah k přírodě a uzpůsobit tomu své chování,“ doporučil Petr Havel.

autoři: rkr , oci
Spustit audio