Nadační milion na boj proti koronaviru

2. duben 2020

Nadace Experientia věnovala dvěma českým vědeckým pracovištím milion korun na podporu v boji proti koronaviru. Zabývají se hledáním mechanismů, které zvýší odolnost organismu vůči koronaviru, a výzkumem společensko-ekonomických dopadů pandemie.

Nadaci Experientia založili manželé Hana a Dalimil Dvořákovi. Její zakladatelka spolupracovala s objevitelem mnoha antivirotik Antonínem Holým. „Prostředky nadace pocházejí z licenčních poplatků za výsledky práce profesora Holého,“ říká Dalimil Dvořák.

Čtěte také

„Chtěli jsme se probíhajícího výzkumu nějak účastnit. Celou záležitost jsme probrali s koordinátorem akademických pracovišť při testování na koronavirus Janem Konvalinkou z Karlovy univerzity,“ popisuje Dvořák.

Na základě jeho doporučení byla vybrána dvě výzkumná pracoviště, ve kterých je finanční podpora momentálně nejpotřebnější. Obě vědecká pracoviště tento týden peníze dostala.

Milion korun je významná částka. Je to pro vědecká pracoviště nejen podpora finanční, ale také symbolická.
Jan Konvalinka

Finanční podpora ze soukromých zdrojů může být podle Dalimila Dvořáka využita okamžitě bez administrativního a byrokratického prodlužování, které je pro vědecké pracovníky často demotivující.

Kdo získal nadační milion?

Polovinu částky obdržel Ústav molekulární a translační medicíny Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Zabývá se molekulární podstatou odolnosti mladých lidí vůči nákaze virem COVID-19. Tento tým vede Marián Hajdúch.

Cílem výzkumu je vylepšit rozpoznání rizikových jedinců v populaci a přizpůsobit tomu cílenou farmakologickou léčbu. Léky by pak mohly zvýšit odolnost seniorů vůči novému typu koronaviru. Ústav bude ze získaných prostředků také financovat vývoj diagnostických metod, které jsou spojené s přípravou vzorků na testování koronaviru.

Čtěte také

Druhý půl milion korun získal Institut pro demokracii a ekonomickou analýzu (IDEA) při Centru pro ekonomický výzkum a doktorské studium (CERGE-EI). Jedná se o společné pracoviště Univerzity Karlovy a Národohospodářského ústavu AV ČR.

„Řešíme, jakým způsobem efektivně komunikovat s veřejností, jak třeba relativně snadno přimět lidi, aby si pravidelně a pořádně myli ruce,“ říká Daniel Münich. Institut se zabývá analýzou procesu testování i jeho efektivitou v epidemiologických strategiích. Testování zahrnuje nejen přírodovědné otázky, ale týká se i statistiky a ekonometrie.

„Je velmi důležité, aby spolu jednotlivé vědní obory komunikovaly, protože samostatně nejsou schopny řešení nabídnout,“ zdůrazňuje Münich.

Spustit audio

Související

E-shop Českého rozhlasu

Kdo jste vy? Klára, nebo učitel?

Tereza Kostková, moderátorka ČRo Dvojka

jak_klara_obratila_na web.jpg

Jak Klára obrátila všechno vzhůru nohama

Koupit

Knížka režiséra a herce Jakuba Nvoty v překladu Terezy Kostkové předkládá malým i velkým čtenářům dialogy malé Kláry a učitele o světě, který se dá vnímat docela jinak, než jak se píše v učebnicích.