Milan Kňažko

Politik a herec / Politician and actor

Milan Kňažko vystudoval Divadelní fakultu VŠMÚ, na kterou navázal postgraduálním studiem na Mezinárodní divadelní akademii ve francouzském městě Nancy. Po dokončení studií působil v bratislavském Divadle na korze.

Už od dětství vyjadřoval nesouhlas s komunistickým režimem. V dospělosti byla v důsledku tohoto negativního postoje omezována jeho herecká kariéra. V říjnu roku 1989 pro nesouhlas s režimem dokonce vrátil titul zasloužilý umělec, což byl v té době ojedinělý čin.

Byl spoluzakladatelem hnutí Veřejnost proti násilí (VPN), spolupořádal a moderoval masové listopadové mítinky v Bratislavě. Po pádu komunistického režimu byl poradcem československého prezidenta Václava Havla a zároveň poslancem Federálního shromáždění. Zůstal nadále aktivní v politickém životě. V letech 1990–1991 byl krátce ministrem bez portfeje, v letech 1992–1993 působil jako místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí Slovenské republiky. Od března 1993 do října 1998 byl poslancem Slovenské národní rady a v letech 1998–2002 zastával post ministra kultury Slovenské republiky.

Milan Kňažko graduated from the Theater Faculty of the Academy of Performing Arts in Prague, followed by postgraduate studies at the International Theater Academy in Nancy, France. After completing his studies he worked at the Theater on the Parade in Bratislava.

Since his childhood, he has expressed disapproval of the Communist regime. As a consequence of this negative attitude, his acting career was limited in adulthood. In October 1989, he even returned the title of meritorious artist as an act of disagreement with the regime. A rare act at the time.

He co-founded the Public Against Violence (VPN) movement, co-organized and moderated the mass meetings in November in Bratislava. After the fall of the Communist regime, he was an advisor to Czechoslovak President Václav Havel and a deputy to the Federal Assembly. He remained active in political life. In 1990–1991 he was briefly Minister without Portfolio, in 1992–1993 he served as Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs of the Slovak Republic. From March 1993 to October 1998 he was a member of the Slovak National Council and in 1998–2002 held the post of Minister of Culture of the Slovak Republic.

Sledujte nás

Další osobnosti