Martin Hollý, ředitel Psychiatrické nemocnice Bohnice, o postavení psychiatrie v současné době

Ředitel Psychiatrické nemocnice Bohnice Martin Hollý
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Ředitel Psychiatrické nemocnice Bohnice Martin Hollý

Psychiatrie na chvostu společenského zájmu

Počet psychiatrických pacientů v České republice vzrostl v posledním desetiletí o dvě třetiny. Vedle skutečného nárůstu psychických onemocnění to způsobila také lepší diagnostika a změna pohledu veřejnosti na psychiatrii, respektive psychické poruchy jako takové.
Odpovídá ale takovému stavu rozvoj oboru a způsob financování psychiatrické péče? Mají význam tradiční léčebny a co vše zvládne ambulantní péče? Co je potřeba v současné psychiatrii reformovat?

Na otázky Michaela Rozsypala bude odpovídat Martin Hollý, ředitel Psychiatrické nemocnice Bohnice.

MUDr. Martin Hollý, MBA je psychiatrem a sexuologem. Pro obě specializace má licenci České lékařské komory. Absolvoval psychoterapeutický výcvik v individuální i skupinové psychoterapii a řadu akreditovaných psychoterapeutických workshopů (logoterapie, emoční desensitizace EMDR, progresivní relaxace aj.). Publikoval v monografii a odborných časopisech, přednáší na domácích i zahraničních konferencích.

Pracoval na psychiatrickém oddělení NsP Trenčín (1994-1996), na sexuologickém oddělení v PL Praha Bohnice (1996-2000), poté jako vedoucí lékař Centra krizové intervence (2000-2005), posléze do roku 2008 opět jako vedoucí lékař sexuologického oddělení. V roce 2008 byl jmenován ředitelem PL Bohnice.

Ve své ambulantní praxi se věnuje psychiatrické, sexuologické a psychoterapeutické práci. Hlavní léčebnou metodou je kombinace farmakoterapie a podpůrné, dynamicky orientované psychoterapie. Dále působí jako externí lektor poradenských a vzdělávacích firem, specializuje se na trénink komunikace a týmové spolupráce.