Margaret Thatcherová: Ztělesněné zlo i velká politička

13. říjen 2015

Před 90 lety se narodila Margaret Thatcherová, bývalá britská premiérka přezdívaná Železná lady. Vůdkyně konzervativců proslula tvrdou a neústupnou reformní politikou. Volby vyhrála celkem třikrát.

Británii vládla mezi roky 1979 až 1990 jako dosud jediná žena a stala se ikonou evropských konzervativců.

Zahájila vlnu privatizací a snížila státní podporu firmám, což na několik let zvýšil nezaměstnanost a vyvolalo masivní protesty odborů, kterým neustoupila.

Na mezinárodní scéně Thatcherová mimo jiné výrazně přispěla k pádu železné opony

Co napadne průměrného Brita, když se mluví o Margaret Thatcherové?

„To velice záleží na tom, zdali průměrný Brit bude, co se týče politického spektra, v jeho levé či pravé části. Pokud bude v levé části, tak Margaret Thatcherová je ztělesněné zlo, zlomení moci militantních odborů je považováno za neodpustitelný hřích. Pokud budete na pravé straně politického spektra, tak ji budete považovat za velkou státnici, za člověka, který byl jedním z vedoucích proponentů zhroucení komunismu,“ odpovídá spolupracovník Českého rozhlasu v Londýně Jan Jůn.

Dodává, že pro britské konzervativce Thatcherová zůstává stále ikonou. Podle Jůna ne vždy platí pořekadlo O mrtvých jen dobře:

„S tím, jak uplynul delší čas od její smrti, vynořují se v řadách umírněné levice poněkud příznivější hodnocení, zatímco v řadách pravice vycházejí najevo různé věci, které dříve najevo nevycházely. Například co se týče její vlády, jejího kabinetu, tak v něm vládla absolutně nesmlouvavě až diktátorsky rázně a panovačně. Na druhé straně v závěru života měla výčitky svědomí, že se příliš věnovala své politické činnosti, a poněkud zanedbala své dvě děti,“ vypočítává Jan Jůn.

Margaret Thatcherová zemřela 8. dubna 2013 po mozkové mrtvici. Bylo jí 87 let.

autoři: mvo , rkr , sed , bum
Spustit audio