Máme v sobě neandrtálce

Rekonstrukce podoby neandrtálce (Zagros Paleolithic Museum, Kermanshah)

Genetický výzkum potvrdil, že část naší DNA pochází od neandrtálců.

Předkové neandrtálců opustili Afriku před 400 000 až 800 000 lety a osídlili velkou část Evropy i Asie, kde neandrtálci žili až do doby před asi 30 000 lety. Mezitím se v Africe vyvinul moderní člověk Homo sapiens. Poté, co před 50 000 až 80 000 let opustil místo svého vzniku, se oba druhy setkávaly, a jak dokazují nedávné genetické studie, nejméně dvakrát došlo k jejich vzájemnému křížení. Fakt, že neafrická populace současného člověka má mezi svými předky neandrtálce, potvrzuje i nový výzkum mezinárodního týmu vědců pod vedením Damiana Labudy z Montrealské univerzity.

Před 10 lety doktor Labuda identifikoval v lidském X chromozomu zvláštní kousek DNA neboli haplotyp s nejasným původem. Poté, co byl v roce 2010 osekvenován genom neandrtálce, mohli vědci tento „neandrtálský haplotyp“ porovnat s více než 6000 X chromozomy lidí z celého světa. Výsledky ukázaly, že se nachází ve všech lidských populacích s výjimkou těch, které pocházejí ze sub-saharské Afriky. Haplotyp je tedy pozůstatkem po křížení našich předků s neandrtálci. Podle vědců k němu pravděpodobně došlo, když moderní lidé na odchodu z Afriky přecházeli Blízký východ.

Zdroj: University of Montreal, Molecular Biology and Evolution