Listopad 1968 - velmi zvláštní měsíc československo-sovětského přátelství

10. listopad 2013

Sílící normalizace: otevřená vystoupení, více či méně zastřené výhrůžky i požadované represe.

Listopad roku šedesátého osmého znamenal pokračování - prozatím velmi opatrného - přiškrcování záblesků demokracie a aktivizace společnosti z doby před invazí vojsk pěti států. Důvěra většiny společnosti v komunistické reformátory znatelně klesá. Po řadě odchodů z vysokých funkcí vynucených moskevským protokolem a realizovaných na přelomu srpna a září zatím k dalším personálním výměnám nedochází. Špinavou práci stále odvádí velká reformní čtyřka Dubček-Černík-Svoboda-Smrkovský (+ další polepšení). Blok tzv. realistů (tj. polepšených reformátorů) se teprve začíná vytvářet, svými činy by tam však patřil i lecjaký reformátor, který bude později - po vykonání špinavé práce počátku normalizace - nemilosrdně odkopnut.

Stále ještě se konají nejrůznější mítinky a bouřlivé veřejné schůze. Listopad je ovšem měsícem dvou významných výročí - 7. (1917 - Velká říjnová socialistická revoluce) a 17. (1939 - likvidace českých vysokých škol). Zatímco při prvním z nich dochází k protestům mládeže provázených někdy i strháváním a pálením sovětských vlajek - od invaze ještě neuplynulo ani čtvrt roku - druhé - "vlastní" - výročí, připomínají studenti několikadenní stávkou, Těsně před touto akcí se pak koná listopadové plénum ÚV KSČ. Rezoluce na něm přijatá už jednoznačně pojmenovává "pravicové síly" jako zdroj nebezpečí při budování socialismu. I v pozdějších normalizačních konceptech je listopadová rezoluce z roku 1968 vnímána jako vykročení správným směrem. Dalším důležitým momentem tohoto pléna je odstoupení jednoho s tajemníků ÚV KSČ reformátora Zdeňka Mlynáře z funkce. Tím bylo zahájeno další kolo personálních změn ve stranickém vedení.

V pořadu uslyšíte ukázky z vystoupení premiéra Černíka na plenárním zasedání vlády a záznamy z několika různorodých dobových schůzí a mítinků, kde vystupovali politici reformní (Josef Smrkovský, Gertruda Sekaninová-Čakrtová, Martin Vaculík) i dogmatičtí (Vilém Nový), novináři (Jiří Hochman, Ludvík Vaculík) i další velmi různorodé osobnosti (Luděk Pachman). A dále část pořadu Co mám rád natočeného i odvysílaného v listopadu 1968, kde hovoří výtvarník a autor animovaných filmů Jiří Trnka.

autor: Pavel Hlavatý
Spustit audio