Lída Rakušanová: Sudičkou jaderného úložiště je podraz

12. březen 2013

Vznik protestní petice 123 starostů a 27 sdružení „K hlubinnému úložišti férově“, kterou dnes předali náměstkovi ministra průmyslu a obchodu Šolcovi zástupci sedmi lokalit, vytipovaných jako eventuální konečné úložiště jaderného odpadu, si ministerstvo Martina Kuby doslova a do písmene vykoledovalo samo: porušilo totiž, a to flagrantně, pět let starý vládní dokument o politice územního rozvoje ČR, který sice ukládá provést do roku 2015 výběr dvou nejvhodnějších lokalit pro výstavbu konečného úložiště jaderného odpadu, ovšem výslovně jen za účasti obcí.

S nimi v uplynulých letech sice státní úředníci ze Správy úložišť radioaktivního odpadu jednali, zatím ale bez konkrétního výsledku. Místo hledání konsensu se tedy ministerstvo rozhodlo místní obyvatele jednoduše obejít. A vydalo pokyn, aby státní úřad, spravující úložiště radioaktivního odpadu, který ke geologickému průzkumu potřeboval souhlas obcí, uzavřel na průzkum mandátní smlouvu se státním podnikem na těžbu uranu Diamo.

Ten totiž žádným souhlasem obcí vázán není, a tudíž o příslušná povolení k průzkumu už požádal. Zástupci obcí se to dozvěděli teprve, když se na schůzku kvůli jedné z lokalit na Vysočině dostavili místo úředníků ze Správy úložišť manažeři z Diama, aby konsternovaným zástupcům obcí v podstatě řekli, že se s nimi kvůli geologickému průzkumu za jejich humny vůbec nemusí bavit.

Zda za těchto okolností ještě něco zmůže výzva dotčených obcí, aby se stát choval korektně, aby dodržoval dohody a závazné evropské normy, je otázka. Jasné je naproti tomu už teď, že svým arogantním manévrem ministerstvo projekt hlubinného úložiště vážně poškodilo už v zárodku. Jak mají teď lidé věřit slibům státu, že se jaderné úložiště bude stavět podle nejpřísnějších norem, že bude podléhat striktním bezpečnostním kontrolám, a že za očekávaný pokles cen jejich nemovitostí dostanou náhradu, když je tentýž stát při první příležitosti podrazil?

Před časem vzal šéf Správy úložišť radioaktivních odpadů několik desítek starostů a zastupitelů vytipovaných lokalit do Finska a do Švédska, kde se podobná zařízení budují, aniž by to údajně budilo mezi tamním obyvatelstvem odpor. Měl tam v tom případě raději vzít členy zdejší administrativy. Aby se naučili, jak se buduje vzájemná důvěra. Bez ní se totiž v tak ožehavých otázkách, jako je jaderný odpad, žádný projekt uskutečnit nedá.

Spustit audio