Lída Rakušanová: Demokracie v pasti?

10. květen 2024

V těchto dnech osvobodil obvodní soud na Praze 6 už podruhé učitelku, která své žáky před dvěma roky přesvědčovala, že Rusko na Ukrajině jen chrání tamní ruské obyvatelstvo před zvěrstvy ukrajinských nacistů a že jsou čeští novináři zaujatí, když tvrdí opak.

Podle předsedkyně odvolacího soudu se tím ale neprokázalo, že by učitelka popírala nějaké konkrétní válečné zločiny nebo zločiny proti míru, a tím pádem porušila zákon.

Čtěte také

Státní zástupce zvažuje přesto dovolání k Nejvyššímu soudu, protože, jak říká, „dezinformovat a lhát žákům v tak existenciálních věcech, jako je válečný konflikt, podrývá celý vzdělávací systém a může vést k erozi demokratických hodnot. Tomu se demokratický právní stát musí bránit i prostředky trestního práva“. 

V principu se v obdobném dilematu, byť podstatně závažnějšího charakteru, nachází i sousední Německo, které v těchto dnech zkouší, co všechno jeho demokracie vydrží. Místo jedné proruské učitelky mají ovšem v Hamburku v sobotu znovu vyrazit do ulic zkušení islamističtí provokatéři, kteří systematicky zkoumají, kam až mohou zajít.

Společenství hodnot

Ještě loni v listopadu, kdy islámské spolky svolaly do Essenu demonstraci proti izraelským zákrokům v Gaze, byla hesla o zřízení chalífátu formulována jako požadavek – ovšem v arabštině, takže to německé policii došlo se zpožděním.

Čtěte také

Na propalestinské demonstraci v Hamburku si 27. dubna její organizátoři ze skupiny „Muslim Interaktiv“ už dali pozor: pochopili, že když si na transparent napíší heslo „Chalífát je řešení“, stěží jim demokratické soudy mohou dokázat, že by chtěli nastolit totalitu s právem šaríja a diskriminací žen konkrétně v Německu, a tudíž se dopustili porušování ústavy. Dotyčné heslo tedy už s klidem prezentovali v němčině. Stejně jako svůj další slogan, který zní: „Ne k diktatuře hodnot“.

Ten ukradli známému německému filosofovi Robertu Spaemannovi, který před používáním hodnot v souvislosti s demokracií varoval, protože, jak říkal: „Moderní sekulární stát se má opírat o právo, nikoli o soubor smysluplných morálních závazků. Stát oddaný svobodě jednotlivce ve skutečnosti vyžaduje dodržování svých zákonů, nikoli však dodržování hodnot, které tvoří základ jeho právního systému.“

Lída Rakušanová

„To je základní kámen moderní svobody, bolestně vybojovaný v průběhu náboženských válek. Je proto nebezpečné hovořit o státu jako o ‚společenství hodnot‘, protože existuje tendence podkopat tento sekulární princip ve prospěch diktatury politického přesvědčení.“

Robert Spaemann zemřel před šesti lety a obracel by se v hrobě, kdyby tušil, kdo si jeho sousloví bere do úst. Přesto není demokracie v pasti. Tam budeme my, až o ni přestaneme usilovat.

Autorka je komentátorka Českého rozhlasu

Spustit audio