Libor Dvořák: Role ruského pravoslaví na Balkánu

27. září 2023

21. září byl z Bulharska z rozhodnutí Státní agentury pro národní bezpečnost vyhoštěn ruský občan, vysoký představitel moskevského patriarchy při Bulharské pravoslavné církvi Nikolaj Zverev. Zemi musel opustit do 24 hodin a předtím si vyslechl i rozhodnutí, na jehož základě nesmí v příštích pěti letech překročit bulharskou hranici.

Zajímavé je, že s podobným verdiktem vůči tomuto vysokému ruskému pravoslavnému hodnostáři, působícímu na Balkáně, přišla o pár dní dřív i sousední Severní Makedonie. Moskva toto rozhodnutí označila za „svatokrádežné“.

Čtěte také

Bývalá bulharská ministryně zahraničí a dnes poslankyně národního parlamentu Ekaterina Zacharieva k tomuto ráznému aktu prohlásila: „Pro nikoho není tajemstvím, že Ruská pravoslavná církev využívá geopolitických zájmů Ruska k rozšíření svého vlivu. Je to součást dlouhodobé strategie Vladimira Putina a jeho režimu.“

Tolik vysoká bulharská diplomatka k balkánskému účinkování specifické síly, již Rusové označují za „poloměkkou“ – přestože sami Balkánci ji v intencích svých zkušeností vnímají stále častěji jako tvrdou.

Ruské náboženské pletichaření

„Rusko velmi dobře chápe, že náboženství na Balkánu bylo odjakživa účinným nástrojem rozdmychávání konfliktů,“ napsal nedávno známý a světově respektovaný časopis Foreign Affairs.

Čtěte také

Nejexplozívnějšími potenciálními ohnisky jsou v tomto ohledu Kosovo a Bosna a Hercegovina. Podobně jako se výsledkem napětí mezi různými konfesními pospolitostmi staly občanské války v bývalé Jugoslávii počátkem 90. let, dnes se Kreml snaží využívat vlivu ruské pravoslavné církve alespoň k destabilizaci situace v některých balkánských zemích. Rozkolísaný Balkán je především, ba možná jedině v ruském zájmu.

Přesto ruské náboženské pletichaření na Balkáně většinou nevede ke kýženému výsledku a spíše jsme tu svědky slábnutí ruského vlivu, jak to ostatně naznačují i nedávné kroky bulharské a severomakedonské vlády.

Libor Dvořák

Situace se tu vyvíjí podobně jako na Kavkazu, kde se nejnovějším důkazem ruské nemohoucnosti a ústupu z oblasti staly nejnovější události v Náhorním Karabachu. EU by však přesto měla zbystřit pozornost a uvažovat o tom, jak co nejdřív ruský vliv na Balkánu definitivně potřít – nejlépe přijetím západobalkánských států do společné evropské náruče.

Autor je komentátor Českého rozhlasu

Spustit audio