Libor Dvořák: Gorby nenechal naše tužby rozdrtit pásy tanků

Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Nikdo Gorbačovovi nevezme, že tužby národů našeho regionu nenechal rozdrtit pásy sovětských tanků.

30. výročí pádu komunismu ve střední a východní Evropě opět pronikavě zvýšilo zájem o osobnost prvního a posledního sovětského prezidenta Michaila Gorbačova.

Není sporu o to, že právě on byl hlavním garantem neuvěřitelné proměny značné části starého kontinentu, která naštěstí zasáhla i českou kotlinu.

Ano, byl to právě Gorbačov, kdo v logice perestrojky, kterou krátce po svém nástupu k moci roku 1985 rozběhl, odmítl někdejší Stalinovo impérium i Brežněvovu doktrínu a v praxi dokázal, že dobré vztahy se Západem, jaderné uvolnění a „společný evropský dům“ jsou pro něj daleko důležitější.

Pokud ovšem jde o základní politickou orientaci Michaila Sergejeviče, bylo to (a zřejmě doposud je) trochu jinak. Z archivu nedávno zesnulého bývalého sovětského disidenta Vladimira Bukovského se vynořily obsáhlé výňatky z Gorbačovových rozhovorů s Milošem Jakešem a s Václavem Havlem. V českém překladu je ostatně ve svém speciálu nedávno přineslo Echo24.

Mezi socialismem a stalinismem

Kdo byl Gorbačov na jaře 1989, dokládá tento výrok z dialogu s Jakešem. Citujeme: „Pokud si vzpomínáš, před časem jsme spolu mluvili o tom, že Poučení z krizového vývoje 1968 neztrácí svůj význam dodnes, i když některé teze, poznamenané svou dobou, zastaraly. Jestli se nemýlím, řeč přišla i na to, že zpočátku se vše vyvíjelo normálně a události měly konstruktivní charakter. Šlo o nápravu chyb a záměru obrodit socialismus. Jenže další vývoj začal směřovat ke kontrarevoluci,“ říká Michail Gorbačov 18. dubna 1989.

O necelý rok později tehdejšího generálního tajemníka ÚV KSSS navštěvuje nový československý prezident Václav Havel. I jeho některá prohlášení zní dnes pozoruhodně, třeba: „Pokud se v sovětském tisku objeví tvrzení, že Havel už likviduje socialismus, není to pravda. Pravda je, že hodláme odstranit slovo „socialistická“ z názvu naší republiky. Jde o to, že samotný pojem „socialismus“ se u nás stal symbolem nepořádku a nezodpovědnosti, a v kontextu naší současné reality to slovo ztratilo svůj původní význam.“ Tolik VH.

A Gorbačovova odpověď? „Když naši lidé hodnotí minulost, velmi přesně rozlišují mezi socialismem a stalinismem. A bez ohledu na všechny tragické procesy, spojené právě se stalinským modelem, který přiškrcoval kyslík tolika národům a bránil jejich dalšímu pokroku, naši lidé dál fandí socialismu. Takže když se mě někdo ptá, zda jsem pro socialismus nebo proti, je moje odpověď jednoznačná: Pro!“ říká legendární Gorby.

Političtí vůdcové v této naprosto zásadní epoše dějin střední Evropy a také SSSR zkrátka nejednou opatrnicky kličkovali a nejednou nejasně formulovali, což se třeba Michaila Sergejeviče týká v míře zcela zásadní.

Libor Dvořák, novinář, komentátor Českého rozhlasu Plus a překladatel z ruštiny

Pokud někdo hodlá tvrdit, že se mu právě v této době věci vymkly z rukou, bude samozřejmě mít pravdu. Nikdo mu ale už nikdy nevezme, že tužby národů našeho regionu nenechal rozdrtit pásy sovětských tanků.

Autor je komentátor Českého rozhlasu