Libor Dvořák: Francouzský filosof Bernard-Henri Lévy a Ukrajina

27. květen 2023

Až zavilá srdnatost a neochvějné odhodlání Ukrajinců ve válce, již proti nim z těžko pochopitelných důvodů rozpoutali Putinovi ruští okupanti, budí obdiv doslova po celém světě. Nejnověji to prokázal proslulý francouzský filozof a publicista Bernard-Henri Lévi, který těžce zkoušenou zemi projel se svým televizním štábem, aby tu natočil dokument Sláva Ukrajině. 

„Ukrajinci se doslova rvou o hodnoty, které my u nás v Evropě považujeme za samozřejmé – o hodnoty liberální transparentní společnosti, jíž dominuje zákon… Viděl a natáčel jsem lidi, kteří mají ještě dost a dost sil na to, aby říkali… že dobře vědí, že bojují za Evropu, že jsou součástí evropské civilizace, proto ty hrozné útrapy snášejí; jsou si totiž vědomi jedné důležité pravdy: není to zbytečné.“

Čtěte také

Na Ukrajině podle četných svědectví nikdo nebo prakticky nikdo netvrdí, že válku je třeba ukončit za každou cenu a že je třeba hledat kompromis – přinejmenším v otázce Krymu.

Lévy je ovšem přesvědčen, že dokud na Krymu bude stát jediné ruské dělo, jediné ruské letadlo a při jeho březích bude kotvit jediná ruská válečná loď, je to pro Ukrajinu, a tedy i pro Evropu, přímo existenciální hrozba.

Čtěte také

„Právě proto by Evropa sama sebe měla považovat za druhý válečný sled, který má přinejmenším vytrvale zásobovat frontovou linii – když už tam, alespoň prozatím, nehodlá posílat své muže.“

Lévy ovšem konstatuje možná ještě důležitější věc: „Tohoto Putina jsme stvořili my sami – svou shovívavostí, nemístnou laskavostí a naivitou vůči Putinovu Rusku.“ K tomu už jen dodejme, že o to významnější je náš dnešní nepsaný závazek ve prospěch ukrajinského lidu.

Ukrajině náruč otevřít dokořán

S Lévyho názory zajímavě korespondují nejnovější výroky právě tuto sobotu přesně stoletého nestora světové diplomacie Henryho Kissingera.

Čtěte také

Bývalý americký ministr zahraničí a poradce mnoha prezidentů USA mimo jiné říká: „Nemyslím si, že veškerá vina leží na Putinovi. Ta válka je velmi nelítostná, útok musí být odražen a v tomto ohledu podporuji jak ukrajinský, tak západní odpor.

Už v roce 2014 jsem však vyslovil zásadní pochybnosti o tom, zda má být vedle jiných východních zemí k Alianci připojena také Ukrajina. Právě tady začíná dlouhý sled událostí, které vyvrcholily válkou. Čímž válku nehájím, ale vždy jsem se domníval a domnívám se dodnes, že bylo nemoudré nabízet Ukrajině členství v NATO.“

Libor Dvořák

Zároveň si ale pan Kissinger myslí i něco jiného. Až válka skončí, nezbude Západu, než Ukrajině svou náruč otevřít dokořán – nic jiného mu totiž nezbude.  

Autor je komentátor Českého rozhlasu

Spustit audio