Křesťanský týdeník 7. 1. 2006

7. leden 2006

Dnes se budeme věnovat především Tříkrálové sbírce a tedy i svátku Zjevení Páně. Do Pákistánu se vydáme s ředitelem české organizace ADRA Janem Bártou. Pak se zastavíme na ekumenickém modlitebním setkání představitelů českých křesťanských církví. A na závěr Vás pozveme na výstavu koláží do Židovského muzea v Praze. Hezký poslech Vám přeje Lenka Svobodová.

Tříkrálová sbírka

Česká města a vesnice ožily tříkrálovou koledou. V maskách Tří králů můžete v těchto dnech potkat také skupinky dětí, které prosí o příspěvek do zapečetěných kasiček České katolické charity. Koledníky charitní Tříkrálové sbírky vyslali na cestu biskupové i kněží. V Praze jim požehnal kardinál Miloslav Vlk.

Logo

Jak poznáte charitní tříkrálové koledníky? Hovoří koordinátor sbírky Marek Navrátil.

"Koledníci jsou vybaveni průkazkami tak, aby byli identifikovatelní, a kasičkami, které jsou zapečetěny na místních obecních úřadech. Dali jsme pro ně vyrobit také keramické placky, které budou nosit na krku. Nejdůležitějším poznávacím znakem je tam ale ta průkazka a veřejnost by se neměla ostýchat si tu průkazku dát od koledníka ukázat. My nemáme patent na koledování, to je lidový zvyk, ale pokud se někdo vydává za koledníka Charity, tak musí být takto vybaven."

Kam putují vybrané peníze? Tiskový mluvčí České katolické charity Jan Oulík.

"Všechny ty peníze z celé České republiky se odešlou na centrální účet. Zde se shromáždí jednak koleda z pokladniček a jednak i peníze, které nám lidé pošlou přímo na tento účet třeba prostřednictvím složenek, protože kromě pokladniček jsme ještě nechali natisknout velké množství složenek. Takže odtud, kam se koledníci nedostanou, mohou občané přispět i tímto způsobem. Ty peníze se všechny shromáždí na jednom kontě, odkud se pak poté, co se sečtou, vrací zpátky, většinou do míst, kde byly vykoledovány - to je velká část. Menší části jsou pak použity na humanitární pomoc do zahraničí a na režii sbírky."

Celostátní Tříkrálová sbírka začala před šesti lety v olomoucké arcidiecézi. Už tehdy se vybralo osm a půl milionu korun. Loni to však bylo už celých dvaašedesát milionů. Nejvíce peněz se ovšem stále vybírá na Moravě. Podle Jana Oulíka ale cílem Tříkrálové sbírky nejsou jenom peníze.

Pokud se o Tříkrálové sbírce chcete dozvědět více, poslechněte si zítřejší Výzvy přítomnosti, které pro vás připravila Teresie Bečková. Vysílá je Český rozhlas 1 Radiožurnál zítra od jedenadvaceti hodin a pěti minut.

Svátek Zjevení Páně

S Tříkrálovou sbírkou souvisí svátek Zjevení Páně, který včera slavili křesťané východní i západní tradice. Více Pavel Hradílek z Institutu ekumenických studií.

Logo

S Pavlem Hradílkem hovořila Teresie Bečková.

O svátku Zjevení Páně se při katolických bohoslužbách žehná voda, kadidlo a křída. Křídou se označují příbytky nebo veřeje dveří iniciálami jmen tří králů: K, M, B - Kašpar, Melichar a Baltazar. Ty jsou zároveň zkratkou, prvními písmeny latinské modlitby: Christus mansionem benedicat - Ať Kristus požehná tento příbytek. Vánoční dobu zítra uzavírá svátek Křtu Páně. Křesťané v tento den obvykle odstrojují vánoční stromeček.

Zprávy z církví

Papež Benedikt XVI. přijede v květnu na tři dny do Polska. Z Varšavy odcestuje do Čenstochové, kde navštíví proslulou kapli Matky Boží Čenstochovské. Pak se vydá do bývalého nacistického koncentračního tábora Osvětim a do města Wadowice, kde se v roce 1920 narodil Jan Pavel II. Benedikt XVI. od svého zvolení v dubnu loňského roku zatím oficiálně navštívil pouze Německo, kde se v Kolíně nad Rýnem zúčastnil Světových dnů mládeže. Letos v září by měl zamířit také do Prahy. Návštěvu Česka by tak spojil s cestou do rodného Bavorska. Podle kardinála Miloslava Vlka pozvání biskupů už má, ještě však potřebuje pozvání od českého prezidenta.

Logo

K vyhlášení okamžité amnestie v Itálii vyzvala vládu římská komunita San Egidio. Memorandum podepsali také představitelé vězeňských kaplanů a dobrovolníci pracující v nápravných zařízeních. Signatáři výzvy upozorňují na přeplnění italských věznic, škrty v rozpočtu a nedostatek personálu. Kritizují chronickou neefektivnost italského soudnictví a upozorňují, že mnoho italských vězňů nikdy nebylo odsouzeno a pouze čeká na řádný soud. Text také připomíná obdobnou výzvu k amnestii, kterou v italském parlamentu přednesl ještě Jan Pavel II. Stejnou prosbu zopakovali představitelé italské katolické církve před vánočními svátky.

V pondělí předá kardinál Miloslav Vlk rektorovi Karlovy univerzity profesoru Ivanu Wilhelmovi jedno z nejvyšších církevních vyznamenání: Řád svatého Řehoře Velikého. Profesor Wilhelm sehrál rozhodující úlohu při řešení personální a odborné krize na pražské Katolické teologické fakultě. Léta usiluje o proměnu fakulty v moderní vědeckou instituci, na které dnes vedle budoucích kněží studují také laikové - muži i ženy - kteří se zajímají nejen o teologii, ale také o filosofii a dějiny umění. O udělení Řádu svatého Řehoře Velikého rozhoduje papež, oceněným pak náleží titul "rytíř" a "dáma".

Logo

Církev československá husitská si připomíná osmdesáté sedmé výročí svého založení. Slavnostní bohoslužba za účasti představitelů českých církví a premiéra Jiřího Paroubka začne v chrámu svatého Mikuláše na Staroměstském náměstí v Praze zítra v patnáct hodin. Církev československá husitská vznikla o Vánocích v roce 1919 z radikálního křídla modernistického reformního hnutí římskokatolického duchovenstva "Ohnisko". Prvním patriarchou byl zvolen doktor Karel Farský. Husité uvádějí, že dnes se k jejich církvi hlásí necelých sto tisíc lidí.

Logo
Situace v Pákistánu se zhoršila

V noci z 31. prosince na 1. ledna se v Pákistánu radikálně zhoršilo počasí. Hustý déšť a později sníh ještě více zkomplikoval už tak velmi obtížnou situaci zemětřesením postižených horských oblastí. Statisíce lidí sešly do níže položených míst a snaží se přežít v provizorních stanech. Od šestadvacátého prosince je v Pákistánu ředitel české organizace ADRA Jan Bárta.

Logo

Tak to byl z Pákistánu ředitel české organizace ADRA Jan Bárta. Dárcovskou sms pro Pákistán posílejte s textem DMS mezera ASIE na číslo 8 a čtyři sedmičky. Nebo můžete využít účet 8555 8555/0300, variabilní symbol 999.

Logo
Představitelé církví se setkali ke společné modlitbě

Představitelé devíti českých a moravských křesťanských církví se ve čtvrtek v podvečer sešli ke společné modlitbě. A to na půdě Starokatolické církve v pražské rotundě Svatého Kříže. Odkdy se zástupci církví takto scházejí? Hovoří starokatolický biskup Dušan Hejbal.

Modlitební setkání představitelů církví v rotundě sv. Kříže

Čtvrteční modlitební setkání představitelů českých a moravských křesťanů v pražské rotundě Svatého Kříže navštívila Jana Šustová.

V Židovském muzeu probíhá výstava Ivy Vodrážkové s názvem Vyzdvižení

Ve čtvrtek slavnostní vernisáž v pražském vzdělávacím a kulturním centru Židovského muzea otevřela výstavu výtvarnice Ivy Vodrážkové s názvem Vyzdvižení. Expozice představuje deset velkoformátových textilních šitých koláží inspirovaných oponami na Tóru. Více autorka Iva Vodrážková.

S Ivou Vodrážkovou hovořil Karel Vepřek. Její výstavu s názvem Vyzdvižení si můžete prohlédnout v pražském vzdělávacím a kulturním centru Židovského muzea až do 10. února.

S Nadací Divoké husy můžete podpořit brněnské středisko Slezské diakonie Eliada

A ještě výzva z Nadace Divoké husy. Tentokrát můžete spolu s námi podpořit brněnské středisko Slezské diakonie: Eliada. To pomáhá zdravotně postiženým dětem a jejich rodičům. Výtěžek sbírky bude použit na nákup takzvaného "míčkového bazénu" pro děti postižené dětskou mozkovou obrnou. Budou si v něm nejen hrát, ale také zábavnou formou cvičit zrakové a hmatové vnímání.

Dárcovskou sms posílejte ve tvaru DMS mezera osm a čtyři sedmičky.

Do sbírky pro středisko Eben - Ezer jste přispěli částkou 11 019 Kč (jedenáct tisíc a devatenáct korun). Děkujeme vám všem, kdo se k letu Divokých hus přidáváte.

A to je už závěr dnešního Křesťanského týdeníku. Od mikrofonu se za celou redakci náboženského vysílání loučí a hezký víkend přeje Lenka Svobodová.

autoři: Teresie Bečková , Jana Šustová , Lenka Svobodová
Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Kdo jste vy? Klára, nebo učitel?

Tereza Kostková, moderátorka ČRo Dvojka

jak_klara_obratila_na web.jpg

Jak Klára obrátila všechno vzhůru nohama

Koupit

Knížka režiséra a herce Jakuba Nvoty v překladu Terezy Kostkové předkládá malým i velkým čtenářům dialogy malé Kláry a učitele o světě, který se dá vnímat docela jinak, než jak se píše v učebnicích.