Komety v pásu asteroidů

24. září 2010

Po rodišti komet pátrali astronomové obvykle na periferii sluneční soustavy. Některé pocházejí z Kuiperova pásu těles za Neptunem, jiné z Oortova mračna, které je od Slunce i Země ještě dále. Proto většinu astronomů doslova šokoval objev komet, které jsou součástí pásu asteroidů. Tyto komety obíhají kolem Slunce po stabilní dráze od dob, kdy se vytvářela sluneční soustava.

Už dlouho dělí astronomové komety do dvou velkých rodin. První se vracejí ke Slunci nejvýše jednou za dvě staletí a pocházejí z tzv. Oortova mračna. To se nachází v desetině vzdálenosti dělící Slunce od jeho nejbližšího hvězdného souseda. Druhá skupina komet se vrací k Slunci s periodou kolem dvaceti roků. Jejich zdrojem je tzv. Kuiperův pás malých těles obíhajících kolem Slunce za drahou Neptuna. Šok přinesl objev třetí, dosud neznámé kometární rodinky. Ta je nám kupodivu ze všech nejblíže.

Pozornosti astronomů unikala jen proto, že se skrývala v pásu asteroidů mezi oběžnou dráhou Marsu a Jupitera. Tyto komety se prozradily teprve při detailnějším sledování, které u nich odhalilo typický "ohon" z plynů a prachových částic.

Převratné objevy přinášejí více otázek, než kolik jich samy zodpoví. Objev komet mezi asteroidy není výjimkou. Před astronomy postavil například záhadu, jak mohou komety trvale existovat tak blízko Slunce a jak to, že se už dávno všechny "nevypařily".

Odpověď na tyto znepokojivé otázky může přinést jen další výzkum. Podle střízlivých odhadů by se mohlo mezi asteroidy skrývat kolem 150 komet odhalitelných ze Země. Objevit je nebude snadné a na dálku o sobě tato kosmická tělesa mnoho neprozradí. Vědci už proto začali spřádat plány na vypuštění kosmické sondy, která by některou z komet z asteroidového pásu blíže prozkoumala. Zajímá je především složením vody tvořících ledové "tělo" komety.

Pozemské oceány se podle některých teorií zaplnily vodou vzniklou táním ledu komet, které dopadly v dávných dobách na povrch Země. Analýzy komet z Oortova mračna i Kuiperova pásu ale naznačují, že z těchto zdrojů pozemská voda nepochází. Mohly by se na vzniku pozemských moří a oceánů podílet komety z pásu asteroidů? To je další ze vzrušujících otázek, jež objev komet v pásu asteroidů přinesl a na něž zatím nemáme odpověď.

Spustit audio