Kolik prachu létá v ovzduší? Až pět miliard tun ročně, tvrdí geolog

23. červen 2016

Proč studovat prach, a jaké jsou jeho dopady na životní prostředí? Hostem Magazínu Leonardo byl Tomáš Hrstka z Geologického ústavu Akademie věd České republiky.

Ten se svými spolupracovníky pracuje také na analýze prachových částic. Její výsledky budou publikovány v online veřejně dostupném atlasu. Proč je ale vůbec potřeba studovat prach?

„Prach je všude kolem nás, ale přesnější představa o jeho množství a významu nám zatím uniká,“ uvedl geolog.

Z dosavadních měření lze předpokládat, že globální emise prachu se ročně blíží miliardě tun do atmosféry zdviženého, přemístěného a znova usazeného prachu.

Co je ale vlastně prach? „Prach vzniká ze všeho, k čemu se dostane atmosféra, a co ze sebe může uvolnit drobné částice,“ vysvětlil vědec.


„Jedná se tedy o poměrně významný fenomén. Množství prachu narůstá, některé studie odhadují, že během posledních 100 let došlo o navýšení prachu v atmosféře zhruba o 25 %.“

Klasickým příkladem může být horninový pokryv země včetně půdy. „Poměrně značné procento prachu tvoří kromě minerálů a hornin i organický materiál jako je pyl nebo pozůstatky různých živočichů, odhady jsou kolem 35 %.“

„I když jen 10 % celkového množství prachu je umělého původu, tedy produktem civilizačních jevů jako je průmysl nebo doprava, jeho podíl stále narůstá,“ dodal expert.

Podle něj ale nové výzkumy na usazeném prachu poukazují na to, že jeho množství může být až 5krát větší, tedy 5 miliard tun prachu, který se pohybuje ročně v atmosféře. Z něho zhruba polovina se usadí v našem prostředí natrvalo.

Také byla prokázána řada souvislostí mezi prachem a klimatickými změnami. Například se podařilo prokázat, že prach cestuje na větší vzdálenosti, než jsme si dříve mysleli.

„Počítá se, že vítr o rychlosti 50 metrů za sekundu je podmínkou pro to, aby se prach dostal do vyšších vrstev atmosféry, kde se může pohybovat na velké vzdálenosti. Takže se prach ze Sahary může dostat až nad Amazonii,“ popsal cestovatelské dovednosti prachu Tomáš Hrstka.

Spustit audio