Klára Notaro: Pedofilové v katolické církvi

21. říjen 2021
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Katolická mše

Uprostřed každé vesnice ve Francii stojí kostel – místo, které bylo po staletí středem společnosti. Konaly se tu bohoslužby, svatby, křtiny, pohřby, skromné i slavné. Kostely jsou často architektonickými skvosty a zvídaví kolemjdoucí by se rádi podívali, jak vypadá ta krásná budova uvnitř. Jenže to nejde.

Kostely jsou zavřené, když máte štěstí, tak se z cedulky na dveřích dozvíte, kdo ve vesnici má od kostela klíč. Nebo tam je stručná informace, že příští mše se bude konat na svátek Panny Marie příštího roku.

Čtěte také

Věřící na mši dojíždějí do okresních měst, tam se setkává katolická komunita složená ze starších lidí. Ve větších městech omlazují katolické společenství Afričané nebo výjimečně mládež zapsaná do elitních soukromých škol.

Nyní na otázku, proč dosud silná katolická církev ztratila ve Francii přitažlivost, přišla dílčí odpověď v podobě zprávy nezávislé komise pověřené církví zmapovat počet obětí sexuálního násilí ze strany kněží a řeholníků ve Francii na dětech za posledních 70 let.

Komisi složenou z lékařů, sociologů, psychologů a právníků vedl Jean-Marc Sauvé, místopředseda nejvyššího správního soudu. Výsledky tříletého šetření jsou dramatické: bylo zjištěno, že v dětství bylo zneužito téměř čtvrt milionu lidí. Nejvíc zločinů se odehrálo do roku 1969.  

Peníze na odškodnění

Nelze odhadnout, kolik lidí se snaží na tuto temnou kapitolu dětství zapomenout a nedali o sobě vědět. A kolik jich už zemřelo, aniž by mohli přinést svědectví.

Čtěte také

Nedá se popsat pocit studu a zklamání, který děti zažívaly, když se nemohly dovolat spravedlnosti, pokud se k tomu vůbec odvážily. Jejich rodiče měli v církev dlouho slepou důvěru. O konání pedofilních kněží se sice šeptalo, ale kněží se dostali před soud jen výjimečně.

Eric de Moulins-Beaufort, předseda Rady biskupů, řekl, že je otřesen zjištěnou skutečností, která je daleko horší, než Rada předpokládala, a požádal oběti o odpuštění. Ministr vnitra Gérald Darmanin Radě biskupů vzkázal, že kněží nejsou vázáni zpovědním tajemstvím, naopak že jsou povinni se obrátit na justici, když se dozví o sexuálním násilí na nezletilých.

Oběti pedokriminality v církvi mají své spolky. V čele jednoho z nich stojí François Devaux, kterému otrávil dětství skautský katecheta Bernard Preynat, loni odsouzený na pět let vězení. Devaux žádá katolickou církev, aby bez otálení finančně odškodnila všechny oběti násilí, i když se utrpení dětí nedá vyčíslit.

Čtěte také

Dají se ale vyčíslit honoráře za konzultace u psychologů.

Devaux i mnohé osobnosti z řad duchovenstva volají po reformách. Ozývají se hlasy, aby všichni biskupové podali demisi, protože mnozí z nich odsouvali řešení případů zneužívání v jejich diecézi.

Církev nyní stojí před problémem, jak si opatřit peníze na odškodnění, váhá, zda organizovat sbírky mezi věřícími, nebo prodat nemovitosti. To mohou pouze řády, které vlastní kláštery.

Pokud se dostane zadostiučinění všem obětem a napraví se spáchané křivdy, tak se možná kostely znova naplní zástupy věřících.

Autorka je spisovatelka, žije v Paříži

autor: Klára Notaro
Spustit audio