Když se řekne 2000 slov

3. červenec 2015

Dva tisíce slov, která patří dělníkům, zemědělcům, úředníkům, umělcům a všem – a také zásadní dokument pražského jara 1968.

Manifest, který sepsal spisovatel a novinář Ludvík Vaculík na podnět několika vědců vyšel 27. června 1968 souběžně ve spisovatelském týdeníku Literární listy a denících Mladá fronta, Práce a Zemědělské noviny.

Podepsalo ho více než 100.000 občanů včetně mnoha tehdejších významných osobností. Za následné normalizace byl označován jako jedno z hlavních „kontrarevolučních“ vystoupení a podpis pod ním byl velmi trvanlivou skvrnou v kádrových materiálech.

Text se snažil aktivizovat veřejnost, a to nikoliv živelně, ale koncepčně – kriticky analyzoval stav, ve kterém se tehdy naše společnost nacházela, a naznačoval nutné kroky k řešení vleklé systémové krize.

O tom, že se režimu nepodařilo význam dokumentu potlačit, svědčí i dobová anekdota, kolující v 70. a 80. letech:

Vezmete 2000 tanků, 1999 z nich prodáte a ten zbývající roztavíte a vyrobíte z něj 2000 seker. 1999 z nich prodáte a tou zbývající pokácíte 2000 stromů. 1999 z nich prodáte a z toho zbývajícího vyrobíte 2000 tužek a 2000 archů papíru. Prodáte 1999 z nich a zbylou tužkou napíšete na zbylý papír 2000 slov… a vrátí se vám těch 2000 tanků.

V pořadu Archiv Plus uslyšíte úryvky z textu 2000 slov, aktuální reakce nejvyšších představitelů státostrany – prvního tajemníka ÚV KSČ Alexandra Dubčeka a předsedy vlády Oldřicha Černíka, vzpomínky a reflexe Ludvíka Vaculíka, reakci tehdejšího sovětského tisku, ukázky z dobové rozhlasové diskuse, kde mimo jiné zaznělo, jakým výhrůžkám byli signatáři manifestu vystaveni, a také kuriózní raně normalizační výpady komunistické propagandy v podání dnes už zcela neznámého akademika.

Poslechněte si ho kdykoli nahoře v článku nebo v iRadiu.

autor: Pavel Hlavatý
Spustit audio