Každý student by měl strávit alespoň jeden semestr v zahraničí, říká ekonom Michal Mejstřík

8. duben 2017

„Zkušenost s americkou ekonomikou mne velmi lákala. Půjčil jsem si peníze od svého souseda zedníka, protože jsem nebyl v té době ani trošku finančně vybaven, a odjel jsem na pozvání do Spojených států, kde jsem navštívil i Paula Samuelsona, autora základní učebnice Ekonomie, kterou jsem tehdy překládal. To byl můj naplněný sen,“ odpovídá ekonom a profesor Michal Mejstřík na otázku, proč se narozdíl od svých kolegů ze studií zabýval překlady odborných publikací a nevydal se na politickou nebo manažerskou dráhu.

„Mladí lidé by měli studovat a poznat svět, hodně se tam naučit. Každý student by měl studovat alespoň jeden semestr v zahraničí,“ dodává.


Ekonom a profesor Univerzity Karlovy Michal Mejstřík se narodil 6. června 1952. Vystudoval ekonometrii na Vysoké škole ekonomické v Praze, kde titul kandidáta ekonomických věd (CSc.) získal za svůj akademický výzkum v oblasti hodnocení projektů. Studium završil na London School of Economics (1990 - 1991). Od roku 1997 je profesorem ekonomie Univerzity Karlovy v Praze, kde přednáší kurzy bankovnictví a financí. Tamtéž mezi lety 1993 a 2010 jako ředitel vybudoval prestižní české univerzitní pracoviště, Institut ekonomických studií FSV UK. Je členem Společnosti evropských univerzit pro finanční výzkum (SUERF). Publikoval přes 150 odborných publikací. V posledních 18 letech opakovaně působil jako externí konzultant mezinárodních organizací (USAID, Světové banky, Evropské komise ve středovýchodní Evropě i Asii), české vlády a řady korporací. V říjnu 2010 byl zvolen předsedou Mezinárodní obchodní komory Česká republika, od roku 2014 působí jako její místopředseda.


Kreativní destrukci máme příležitost vidět všude okolo sebe. Vše se nám mění pod rukama, ale současně vzniká něco nového. Celoživotním imperativem pro mě je, že se snažím nejen destruovat, ale především stavět.Michal Mejstřík

Učit je luxus

„Ačkoliv vzdělanost patří mezi základní charakteristiky tvořivého 21. století, tak byť je to pod kontrolou vlády, historické prostředky věnované vzdělání byly neadekvátní a učitelé, kteří bývali v historii nositeli vzdělanosti, se často dostali do pozice, kde byli podprůměrně placeni, a v tu chvíli volili jinou dráhu,“ vysvětluje Mejstřík svůj výrok „Učit je luxus“.

„To se týká nejen učitelů na základních a středních školách, ale i těch na vysokých školách. Často se lidé, kteří se rozhodli pro vysokoškolskou kariéru, přeorientovali kvůli finančnímu ohodnocení do praktických funkcí,“ dodává.

„Abych mohl učit své studenty, bylo nemyslitelné, že bych pracoval jen s vlastní knihou. Od roku 1991 jsem si vytvořil malý konzultační tým, se kterým řešíme zajímavé otázky. Ty potom zavádíme do praxe, v podnicích, ale radili jsme i vládám po celém světě,“ hovoří Mejstřík o tom, jak se sám vyrovnal s tím, aby se jako vysokoškolský profesor uživil.

Poslechněte si celý rozhovor Barbory Tachecí s Michalem Mejstříkem >>
autoři: bta , kte
Spustit audio