Karel Hvížďala: Virus, který je nebezpečnější než covid-19

4. prosinec 2020

Jak známo, onemocnění covid-19 je přírodního původu a jen nám důrazněji než jiné nemoci připomenulo, že nejsme a nikdy nebudeme pány přírody.

Díky tomu si snad většina lidí uvědomila, že jsme a vždy budeme jen součástí přírody, což je de facto dobrá zpráva.

Čtěte také

Jenže současně s tímto virem se rodí nový vir, který má původ v naší společnosti a je ještě nebezpečnější: je to vir absolutní moci. Šíření tohoto viru vidíme nejzřetelněji v Maďarsku, kde demokratická imunita byla velice oslabená z historických důvodů a bezmála feudální systém přešel plynule do socialistického systému, a to za situace, kdy v roce 1920 se po Trianonu zmenšilo území Uher asi na jednu třetinu. To občané nesli velice úkorně: jako křivdu a diktát velmocí.

Díky tomu mají dodnes k Západu komplikovaný vztah a jsou schopní snáze akceptovat silného vůdce jakým je Viktor Orbán, který dokonce odstavil od rozhodování parlament. Vyhlásil výjimečný stav, udělil si časově neomezené pravomoci, vládne pomocí dekretů, maďarská armáda přebrala moc v klíčových podnicích a provádí čistky v rozhodujících orgánech.

Autoritářské vlády jsou příkaznické

Jak říká právní filozof Jiří Přibáň: „Politický systém je zvláštní v tom, že jeho komunikační médium je moc, což víme minimálně od Machiavelliho, ale současně tuto moc v moderní společnosti musí ještě navíc kódovat legalita. Proto jen v právním státě se může legitimně konstituovat moc.“

Čtěte také

A něco podobného zažíváme i v Polsku, kde strana Práva a spravedlnosti Jaroslawa Kaczynského ovládla zcela justici, tedy destruovala právní stát. Proti tomu se tam bouří i odvážnější soudci, státní úředníci a někteří občané. Naposled i ženy, protože tam zakazují potraty, tedy právo, aby ženy samy rozhodovaly o mateřství.

Ale i to není nic nového, všechny autoritářské vlády jsou příkaznické a snaží se nejprve ovládnout justici a média (viz v Polsku televizi TVP a v Maďarsku M1 až M4) a paradoxně vždy to rovněž zdůvodňují stejně: bojem proti elitám.

Staví se na obranu lidu a národa, protože dle nich elity nereprezentují zájmy obyčejného člověka, poškozují ho a prosazují zájmy cizích mocností. V současnosti Evropská unie, která se většinově shodla na tom, že peníze z rozpočtu na roky 2021 až 2027 by měly dostat jen státy, které dodržují principy právního státu.

Maďarsko a Polsko se proti tomu postavily, jednání vetovaly, takže kromě rozpočtu nebude asi vbrzku vyplacena ani koronavirová pomoc ve výši 750 miliard eur, což je 19,8 bilionu korun.

Karel Hvížďala

Ale protože dosud nedošlo ani k vyloučení Orbánovy strany z konzervativní frakce v Evropském parlamentu, mohou za současný stav i ti, kteří jsou překvapeni, německá vládnoucí CDU/CSU, konkrétně její bavorská část a rakouská ÖVP. Právě tyto strany dlouho Orbána podporovaly. Vlastně jsou to jeho ideologičtí spojenci, jen si nedovolovaly hovořit tak otevřeně jako on.

Bohužel teď na to doplácejí samy a posouvají tím hranice možného v dnešní konzervativní politice v celé EU.

Autor je publicista

Spustit audio