Karel Hvížďala: Karel Schwarzenberg, muž, který vyrostl v dějinách

10. prosinec 2022

„Odbourat závislost člověka na státu, to je v Čechách, na Moravě a ve Slezsku nejdůležitější úkol a předpoklad zdravě fungující společnosti. Je třeba dát možnost člověku, aby se samostatně vyvíjel.“ Tento citát jsem vybral z našich rozhovorů s Karlem Schwarzenbergem hlavně proto, že je velice aktuální a může pomoct lidem si vybrat nejvhodnějšího kandidáta při blížící se volbě prezidenta.

Ti, kdo občanům slibují, že za ně vyřeší všechny problémy, jsou jejich největšími nepřáteli a nabízejí lidem jen přijatelnější formu novodobého nevolnictví. Dobře fungující demokratická společnost byla a je vždy postavena na co nejsilnější vrstvě lidí, kteří dokážou se postarat sami o sebe, o svou rodinu, o své spolupracovníky a zaměstnance.

Čtěte také

Našimi rozhovory, které vyšly ve třech knihách a šesti vydáních pod názvy Knížecí život, Knížecí rozhovory a Knížecí kniha, jsem se pokusil přiblížit čtenářům mnohovrstevnatý obraz tohoto představitele výjimečného rodu, který zná svůj původ od roku 1155, a tedy je pevně vklíněn do historie Evropy.

Od 17. století i do českých dějin – to Karlu Schwarzenbergovi umožňuje vždy spatřovat události zasazené do širokého kontextu, vyhýbat se povrchní aktuálnosti a zároveň se na ně dívat s osobitým smyslem pro humor.

Čtěte také

Připomeňme si jeho předvolební billboard „Když se kecaj nesmysly, raději spím“. Protože Karel Schwarzenberg zná z rodinného podání, jeho otec byl historik a heraldik, mnoho detailů velkých dějin a umí z nich vytvářet nečekané paralely, v jeho rétorice se dějiny zapamatovatelně oživují. Je to intimus evropských dějin, v dějinách vyrostl, i když je nikdy nestudoval. V Mnichově studoval lesnictví a právo, ale protože jeho strýc Jindřich, který ho adoptoval, v roce 1965 zemřel, studium přerušil a věnoval se správě majetku.

V Karlu Schwarzenbergovi se tak po dvou stech letech spojily obě rodové větve. Po roce 1989 navíc restituoval majetky druhé rodové větve v Čechách, tedy hlavně Orlík a Čimelice. Před časem správu veškerého majetku předal svému synovi Janu Nepomuku Ondřejovi, budoucímu XIII. knížeti ze Schwarzenbergu.

Nedělitelnost majetku

Jak známo, po návratu do Česka pracoval jako kancléř Václava Havla, prvního svobodného prezidenta po roce 1989, vstoupil do české politiky, byl ministrem zahraničí, spoluzakládal stranu TOP 09 a za ni taky kandidoval na prezidenta. Dnes žije na zámečku Dřevíč, který kdysi patřil k Lánům, tedy k rodovému majetku jeho matky, která se jmenovala za svobodna Fürstenbergová.

Čtěte také

Jak jen z uvedeného velice krátkého přehledu vyplývá, rozdíl mezi Karlem Schwarzenbergem a místními novými zbohatlíky, kteří rovněž vstoupili do politiky, je, jak mi jednou sám řekl, v tom, že jeho rodina se domohla majetku během více než tří staletí, zatímco zdejší boháči velmi často během necelých tří let.

Proto se Karel Schwarzenberg nikdy necítil jako majitelem jakýchkoliv pozemských statků, ale jen jejich dočasným správcem.

Karel Hvížďala

V současné době spravuje rodový majetek nadace. Jejím ustanovením naplnil kníže Karel Schwarzenberg, kterému doma říkají Kary, přání svých předků, zajistit jeho nedělitelnost. Z aktivní politiky odešel v roce 2015. Dnes, 10. prosince 2022, se dožívá 85 let.

Autor je publicista

Spustit audio