K úmrtí rakouského prezidenta Thomase Klestila

7. červenec 2004

V zesnulém rakouském prezidentovi ztratila Česká republika spolehlivého přítele. Člověka, který se nikdy nenechal zmást problémy v komunikaci, jež se mezi Čechy a Rakušany pravidelně objevují, kdykoli dojde na Temelín nebo na poválečné dekrety. Zatímco politici na obou stranách podléhali emocím, otevíral tento rakouský prezident vždy cestu ke klidnému, rozumnému dialogu. Dělal to neokázale, bez vzletných slov s osvěživou bezprostředností.

Václav Havel v něm našel aktivního stoupence ideje těsné spolupráce středoevropských prezidentů, z jejichž pravidelných setkání se už stala instituce. Že v ní po Havlovi mohl Václav Klaus tak hladce pokračovat, byla nepochybně i Klestilova zásluha. Domluvit se bylo ovšem Klestilovým povoláním. Než se stal v roce 1992 rakouským prezidentem, sloužil své zemi léta jako diplomat. Také na půdě Spojených států a OSN, kde to Rakousko za prezidentování prezidentova předchůdce Kurta Waldheima, jemuž byla předhazována jeho nacistická minulost, vůbec nemělo lehké.

Reputaci rakouského prezidentského úřadu pak Klestil dokázal skvěle napravit. Autoritu si získal doma i v zahraničí, když kritizoval, ač sám měl blízko k Schüsselovým lidovcům, jejich vládní koalici s Haiderovými Svobodnými. Instalaci koaliční vlády sice v roce 2000 nezabránil, ale snažil se škody alespoň omezit. Jeho přičiněním byla tehdy do programového prohlášení zařazena pasáž, v níž se vláda přihlásila k podpoře evropské integrace. Haidera Klestil odmítl do vlády jmenovat. Nesmlouvavě hájil Klestil i zapojení postkomunistických sousedů Rakouska do procesu evropské integrace, včetně rozšíření Evropské unie na východ.

Zítra měl zesnulý rakouský prezident předat úřad svému nástupci Heinzi Fischerovi. Odpočinku, na který se chystal, se tedy už nedožil. I v tomto ohledu máme ale čeho litovat. Z Vídně se už delší dobu proslýchá, že od podzimu by mohla odcházejícího rakouského velvyslance Doudlebského v Praze nahradit Klestilova druhá žena, diplomatka Margot Löfflerová. Kdyby jí stál po boku její muž, mohlo to česko-rakouským vztahům jenom prospět.

Spustit audio