Jaké jsou poměry sil ve sporech mezi tradicionalisty a progresivními katolíky?

Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Papež František

Téma, které Vertikála otevřela tentokrát, se začalo psát už 11. srpna, kdy byl papeži Františkovi doručen dopis v překladu nadepsaný „Synovské napomenutí z důvodu šíření bludů“. Už sám titul, jako by chtěl vyvolat senzaci.

A to se skutečně podařilo. Ovšem až později, poté co autoři text sami zveřejnili ve Spojených státech. I v Česku se pak na přelomu září a října skloňovaly pojmy jako kacířství nebo hereze.

Na druhé straně ale papeže po celém světě podpořila řada autorit. U nás mezi jinými biskupové Václav Malý nebo Tomáš Holub.

Podrobnosti kauzy byly diskutovány s bývalým šéfem Pastoračního střediska pražské arcidiecéze, pedagogem Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy a kanovníkem Vyšehradské kapituly, Alešem Opatrným a s historikem Akademie věd a pedagogem Filozofické fakulty na Masarykově univerzitě, Jaroslavem Šebkem.