Jak vznikají vzácné meteority

16. listopad 2012
Monitor

Meteority pallasity byly popsány před více než 200 lety. Nyní vědci zjistili, jak tyto „vesmírné drahokamy“ vlastně vznikají.

Pallasity jsou velmi vzácným typem kamenoželezných meteoritů – až dosud jich bylo nalezeno jen 61. Tvoří je krystaly průhledného zeleného minerálu olivínu uzavřené ve stříbřité matici ze slitiny železa a niklu. Tyto materiály se hojně vyskytují na rozhraní kovového jádra a kamenného pláště asteroidů. Nabízela se proto teorie, že pallasity jsou prostě pozůstatkem těles, která se při vzájemných srážkách roztříštila na kusy. Výzkum fragmentu meteoritu Esquel, který byl nalezen v roce 1951 v Patagoniii, však nyní nabízí mnohem lepší vysvětlení.

Tým vědců, který vedl John Tarduno z Rochesterské univerzity, zkoumal magnetizaci drobných kovových zrnek uvnitř olivínových krystalů. Ta naznačuje, že pallasity nemohly vzniknout v těsné blízkosti jádra, které je pro magnetizaci příliš horké. Pravděpodobným místem vzniku je poměrně mělká chladnější oblast uvnitř pláště. Toto zjištění spolu s počítačovými simulacemi vědce dovedlo k závěru, že pallasity vznikají ještě dramatičtějším způsobem, než se soudilo. Vytvářejí je malé asteroidy, které narazí do tělesa o poloměru asi 200 km – tedy přibližně 30krát menšího než Země. Takovým tělesem by mohly být protoplanety. Při srážce se uvolní směs materiálu, která vytvoří pallasity.

Zdroj: University of Rochester

autor: redakce ČRo Leonardo
Spustit audio

Více z pořadu