O pořadu Jak to bylo doopravdy

Odhalujeme mýty, polopravdy, dezinformace či lži z naší historie.

Kdo nám o tu pravdu stojí? I tak cynicky bychom se mohli dívat na informace a události z naší historie, které jsou často zamlženy nejrůznějšími mýty, dezinformacemi, polopravdami či přímo nepravdami. A tím ale také rezignovat na napravování nejrůznějších omylů.

Ale protože se domníváme, že je třeba přispívat k informování i v této oblasti, tak vznikl cyklus pořadů Jak to bylo doopravdy.

Jednotlivé události a pojmy, které se tradují – a častokráte v té „zmytizované“ podobě – jsou tématy jednotlivých pořadů.

S historií se setkáváme na každém kroku, a nejsou to pouze hmotné památky. Ovlivňuje nás možná víc, než si myslíme. A přiznejme si, někdy máme i předsudky a jednoduchá hodnocení.

A tak i v současnosti se vedou někdy až příliš plamenné diskuse, ve kterých jde spíše o emoce než právě o skutečnosti a kontext událostí. I proto se v jednotlivých pořadech zaměříme na to, proč daný „mýtus“ vznikl, jaké byly okolnosti a komu to vlastně mělo sloužit.

Bezpochyby negativní roli také sehrála desetiletí nejen školní propagandy a netýkalo se to pouze dějin soudobých, ale i těch starších a nejstarších. I někteří historici byli tak důsledně upozaděni z veřejného prostoru, až jsou jejich jména známa pouze v užším okruhu lidí. Mezi ně patří třeba i historik Josef Pekař.

S vědomím, že společenské historické vědomí je ve skutečnosti široká a mnohovrstevnatá oblast, která nemá jednoduchá řešení a jednoduché „pravdy“, a někdy ani jedinou možnou interpretaci, budou hosty jednotlivých dílů renomovaní odborníci, jako např. historici a akademici Oldřich Tůma, Michal Stehlík, Jiří Rak, Jan Royt, Jiří Padevět, Marek Junek nebo Vladimír Just.

Připravuje:
Ivana Chmel Denčevová

Historie pořadu:
Jak to bylo doopravdy vysíláme od listopadu 2015.

Pořad připravují

Další pořady

 • Portréty

  Portréty osobností známých i méně známých. Kronika dvacátého století viděná skrz osobní příběhy politiků střední Evropy, ale i lidí politikou zasažených.

 • Příběhy slavných značek

  Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už sto let.

 • Vertikála

  Diskuse s hosty z různých oborů, které spojuje duchovní vnímání světa.

 • Osobnost Plus

  Interview s významnými osobnostmi české společnosti. Barbora Tachecí a v pátek Michael Rozsypal hledají nepovrchní odpovědi.