Ivan Sviták v obnoveném převleku za vědce

10. srpen 2018

Filosof Ivan Sviták působil jako pedagog, vědecký pracovník a spisovatel, ale také jako ideový a politický inspirátor.

Ivan Sviták, jedna z nejvýraznějších osobností roku 1968 – či lépe řečeno jeho předokupační části – se narodil v roce 1925, po válce byl členem sociální demokracie a v roce 1948 se stal komunistou. Vystudoval právnickou fakultu a v letech 1954–1964 byl vědeckým pracovníkem Filozofického ústavu Československé akademie věd.

Nejstarší záznam hlasu Ivana Svitáka v Archivu Českého rozhlasu pochází z roku 1963. Dne 22. května byla v cyklu Rozhlasová univerzita odvysílána diskuse nazvaná O vědě dneška a zítřka s podtitulem Ohrožuje rozvoj vědy a techniky lidstvo?

Debatu moderoval Ivo Budil a kromě Ivana Svitáka se jí zúčastnil ještě například ekonom a sociolog Radoslav Selucký. Z půlhodinové diskuse jsme vybrali jeden ze vstupů Ivana Svitáka, který ilustruje jeho tehdejší názory. 

Vyloučení z KSČ

Československý rozhlas během okupace v roce 1968

V roce 1964 byl Sviták vyloučen z KSČ a Filosofický ústav musel opustit. Do roku 1968 pak pracoval ve Filmovém ústavu. V bouřlivém roce 1968 se pak – mimo jiné – stal jakýmsi hlavním ideologem nově vzniklého Klubu angažovaných nestraníků (šlo o zárodek vznikající opoziční politické strany).

Z této doby máme v archivu k dispozici unikátní záznam z května 1968, kdy na besedě KANu v Ostravě Ivan Sviták odpovídá na dotazy z publika. Záznam nebyl ani v době relativní svobody pražského jara jako celek odvysílán. Vybrali jsme tři důležité ukázky, včetně varování před možností sovětského vojenského zásahu (tři měsíce před tím, než k němu skutečně došlo).

Ihned po sovětské invazi začala špatnou češtinou vysílat okupační stanice Vltava, z dochovaných záznamů jsme vybrali krátkou pasáž věnovanou Ivanu Svitákovi. Ten ostatně ihned po okupaci odešel do zahraničí.

Ze sociální demokracie do KSČM

Pro svou vyhraněnost a schopnost pojmenovat i velmi složité problémy – a také pro svůj odchod do exilu – se stal Ivan Sviták námětem pro řadu raně normalizačních komentářů. Nejobsáhlejší z nich, třídílný opus nazvaný Proměny Ivana Svitáka, byl odvysílán koncem října 1969 a vybrali jsme z něj hned několik ukázek, protože velmi dobře ilustroval dobovou atmosféru normalizačního přelomu let šedesátých a sedmdesátých. Z dalších materiálů této provenience jsme vybrali ještě ukázky ze dvou dalších raně normalizačních komentářů.

Ivan Sviták působil pak na amerických univerzitách, a přestože vystupoval v zahraničních rozhlasových stanicích, žádný záznam z této doby nemáme bohužel k dispozici. Do Československa se vrátil na začátku roku 1990 a z této doby také pochází naše poslední ukázka. Jde o příspěvek, který natočil krátce po svém návratu.

Poté se angažoval nejprve v obnovené sociální demokracii a pak – velmi překvapivě – začal spolupracovat s KSČM. V červnu 1992 byl zvolen poslancem Federálního shromáždění a na konci roku 1994 zemřel.

autor: Pavel Hlavatý
Spustit audio

Související