Ivan Štern: Zakázaný Erasmus v Maďarsku

17. leden 2023

21 maďarských univerzit rozhodnutím Evropské komise bylo odříznuto od peněz, určených na financování programu Erasmus, výměnných studijních stáží vysokoškolských studentů. Důvodem byl stávající způsob řízení maďarských univerzit. Hrozí rizikem, že peníze určené pro studenty nakonec skončí v nežádoucích rukou.

Zatímco evropské univerzity jsou založeny na samosprávném principu a o vedení fakult i celých škol rozhodují akademické senáty, volené z řad učitelů a studentů, maďarské univerzity se dostaly pod kuratelu zákonem zřízených státních nadací.

Čtěte také

Členy jejich správních rad se mohou stát i aktivní vrcholní politici. Kupříkladu ministr financí sedí ve správní radě univerzity v Budapešti a ministryně spravedlnosti pro změnu v Miškolci.

Evropské radě se nezdá, že by o životě univerzit měl rozhodovat stát prostřednictvím svých úředníků. Nespornou skutečností ale je, že nejen v Maďarsku má stát silný vliv na univerzity. U nás se zachovalo neblahé dědictví z rakouské monarchie, podle něhož ministerstvo školství a jeho úřady, tehdy ve Vídni, dnes v Praze, rozhodují o tom, zda to, co která univerzita nového hodlá učit, bude mít nárok na finanční příspěvek ze státního rozpočtu.

Investice do mladých Maďarů

Za rozhodnutím Evropské komise se zřejmě skrývá i obava, že program Erasmus za evropské peníze bude obsazován zejména prominenty z politických elit. Proto skončí v nepravých rukou.

Čtěte také

Obavy jsou to zcela na místě. Současně ale vyvolávají pochybnosti o tom, zda Evropská komise peníze, jež má svěřeny do správy, dokáže uhlídat tak, aby byly důsledně využity k účelům, k jakým byly určeny, a nekončily zneužity v nepravých rukou. Některé její restriktivní kroky připomínající spíš kroky škrholovské raději napovídají, že ne vždy je v obraze.

Otázkou ale je, zda zastavení finanční podpory u maďarských studentek a studentů, od nichž si můžeme slibovat lepší maďarskou budoucnost, nenapáchá daleko větší škody než to, že tu a tam na stáž vyjede protekční vládní dítko.

Kdyby tak byli uvažovali autoři celosvětové studentské iniciativy AIESEC, dodnes umožňující studentům ekonomie podnikové stáže v zahraničí, v čase, kdy se počátkem 60. let minulého století tato organizace z iniciativy rektora Vladimíra Kadlece usídlila na pražské Vysoké škole ekonomické, a obávali se, že její služby budou zneužívat výlučně komunističtí prominenti, asi by u nás brzo zhynula na úbytě. Rozhodně by nepřispěla, jakože přispěla, k růstu české ekonomické gramotnosti.

Ivan Štern

Evropská komise pominula, má-li dosáhnout toho, aby Maďarsko nakonec ovládla politická kultura v Evropě považovaná za standard, musí dnes zejména investovat do mladých Maďarů, umožnit jim, aby poznali i jiná prostředí než pouze orbánovskou zatuchlinu. To však bez peněz na program Erasmus, ač jsou s nimi spojena nesporná rizika, je bezmála vyloučené.

Autor je spolupracovník časopisu Přítomnost

autor: Ivan Štern
Spustit audio