Ivan Štern: Stíhačky, anebo hasební letadla?

26. červenec 2022

Je přirozené, že letní vedra a sucha, za nimiž se jednoznačně skrývá oteplování klimatu, podtržené rozsáhlými lesními požáry, vyvolávají pochyby, zda Evropa svoji pozornost a energii nevynakládá na věci druhořadé důležitosti, zatímco se liknavě věnuje tomu, co bude rozhodovat o podobě její budoucnosti.

Bývalý předseda španělské odbočky Greenpeace a poslanec španělského parlamentu Juan López de Uralde to vyjádřil velice stručně: „Potřebujeme daleko více nakupovat hasební letouny, abychom zvládli lesní požáry, a ne bojové stíhačky.“

Čtěte také

Zdrženlivost, jíž se vyznačuje politika sledující zavádění účinných opatření k dekarbonizaci evropského průmyslu a již nadto do pozadí zatlačila válka na Ukrajině, podle něho napáchá ještě více škod, než se jich dosud dopustila.

Evropa se má rozhodnout, na co zaměřit pozornost. Zda na opatření související s oteplováním klimatu, anebo zda své úsilí vrhne ve prospěch válčící Ukrajiny se záměrem jí pomoci vyhrát válku s Ruskem, riskujíc tak, jak o tom svědčí lesní požáry na jihu Evropy, že propásne poslední možnost účinně mírnit osudové klimatické změny.

Evropa potřebuje oboje

Obávám se, že citované výroky vyjadřují naprosté nepochopení situace, v níž se Evropa ocitá, bezprostředně ohrožena na jedné straně klimatickou krizí, na straně druhé stejně bezprostředně ohrožovaná válkou na Ukrajině a s ní spojenou krizí energetickou.

Čtěte také

Válka, již vyvolalo Rusko, byť jde o úkaz sebeodpudivější, cosi pozitivního do Evropy přináší. Dosavadní energetická závislost Evropy, respektive jejích hospodářsky významných částí, jako je Německo, Kremlem nestydatě zneužívána k politickému vydírání, přesvědčila i ty nejskalnější optimisty, dosud bláhově se domnívající, s Ruskem se dá jednat a soužit na dobré slovo, že stávající energetická závislost na něm je doslova smrtící.

Alternativu představuje trvalé odpoutání se Evropy od Ruska. Samozřejmě za podmínky, že neudělá tu chybu a dosavadní závislost na ruských fosilních zdrojích nenahradí stejně obtížně odvolatelnou závislostí na fosilních zdrojích z jiného pramene.

Ivan Štern

Díky válce na Ukrajině a díky ruskému vydírání dostala Evropa naučnou lekci a současně jedinečnou šanci, jak zrychlit všechna plánovaná opatření zmírňující oteplování klimatu cestou obnovitelné energetiky. Musí si být jen vědoma toho, že cena této dvojnásob vynucené proměny bude vysoká a že každého jednotlivého Evropana bude citelně bolet.

Nákup bojových stíhaček jednoduše nevylučuje nákup hasebních letadel, jak se naopak domnívá španělský poslanec. Má-li Evropa vůči všem zmíněným hrozbám obstát, potřebuje stejnou měrou obé.   

Autor je spolupracovník časopisu Přítomnost

autor: Ivan Štern
Spustit audio