Ivan Štern: Novodobá česká demokracie se zrodila před 170 lety

15. březen 2018

V těchto dnech, lépe řečeno 11. března, je to přesně na den 170 let, kdy se v naší zemi zrodilo novodobé pojetí demokracie. Byla sobota a ze dvou pražských hospod, U zlaté váhy na Starém Městě a U zlaté husy na Koňském trhu, se vydaly obě zde pravidelně se scházející společnosti do ulic.

Radikální společenství pražských Čechů a Němců, známé pod názvem Repeal a poněkud umírněnější společenství výlučně české. Dohodla se, že uspořádají, a také upořádala, společnou schůzi na Moráni ve Svatováclavských lázních. Dnes již zaniklých.

Schůzi zahájil pan Fastr, majitel hostince U zlaté husy. Schůzovalo se čtyři a půl hodiny, od pěti odpoledne až do půl desáté večer. Řeči se vedly střídavě česky a německy a účastníky zmohly natolik, že Karel Sabina, který se dostal ke slovu jako poslední a horoval pro socialismus, nenalezl v posluchačích sebemenší odezvu.

Ne proto, že by s ním třeba nesouhlasili či souhlasili. Neměli už sílu poslouchat. Tak skončila první jarní, česko-německá demokratická revoluce.

Úřady ten den znervózněle přešlapovaly a pro jistotu vojenskou posádku, sídlící v místech, kde se nyní nachází vysoké učení technické, uvedly do pohotovosti. Prahou probublal revoluční kvas, aniž byla rozbita jediná okenní tabulka.

Svatováclavské lázně - dobové vyobrazení

Jedna nehoda za druhou

Schůzující vydali deklaraci, jíž požadovali demokratizaci Rakouska: Konstituční monarchii a nezpochybnitelné občanské svobody. Zejména svobodu tisku, shromažďování, spolčování, svobodu osobní a v neposlední řadě svobodu náboženskou.

Program byl nejen demokratický, ale i národní. Oba zemské národy, Češi i Němci, si musí být ve svých právech rovny.

Česká demokracie tedy 11. března 1848 vykročila správnou cestou. Na cestu demokracie a národnostní rovnoprávnosti. Jen ale nakrátko. Čechy a Němce, do té doby svorně postupující, rozdělila odlišná lákadla.

Češi se upnuli na panovnický dům a doufali, že se spolu s Habsburky domohou demokratického uspořádání Rakouska. Jak dopadli, víme. Němci se pro změnu upnuli na cestu k demokracii vedoucí skrze sjednocení německého národa na podloží parlamentní demokracie. Jejím zárodkem byl frankfurtský parlament. Jak dopadli, víme.

Ivan Štern

Pak už jen, a opravdu bezmála 170 let, české a německé demokraty stíhala jedna nehoda za druhou. Nedovedli se včas zapřít a vzájemně se dohodnout. Společný jazyk nacházejí až po všech těch katastrofách 20. století teprve nyní.

autor: ern
Spustit audio