Ivan Štern: Dvě tváře Angely Merkelové

Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Angela Merkelová

Během nedávného vystoupení před Spolkovým sněmem Angela Merkelová ukázala svoji bezesporu vnímavou tvář.

Nechala se slyšet, že ve věci opatření proti oteplování klimatu musí Evropa postupovat s ohledem na možnosti, zvláštnosti a historicko-ekonomickou podmíněnost jednotlivých členských států, pokud chce opravdu dosáhnout efektivně klimatické neutrality nejpozději do roku 2050.

Předvedla, jaký má být správný evropský postoj k členským zemím, jestliže se Evropa tolik pyšní zásadou, že je jednotná ve své různosti. Tedy ne v duchu sapéra Vodičky: „Vinnej, nevinnej, berte je po řadě!“ Ale v duchu Josefa Švejka: „Někerej Maďar taky za to nemůže, že je Maďar.“

Polsko závislé na uhlí

Jako příklad klimaticky vlídné energetické politiky, respektující vhled do jednotlivých členských zemí, uvedla Polsko. Je to země, která patří v oblasti energetiky opravdu k největším producentům oxidu uhličitého. Její energetika z 80 % závisí na spalování černého nebo hnědého uhlí.

Sami Poláci, když přemýšlí nad proměnou svého, jak říkají znalci, energetického mixu, sebekriticky uznávají, že na rozdíl od Čechů nemají odborně na to, aby se spolehli na jadernou energetiku.

Solární panely je nevytrhnou. Jedinou spásu, byť nedostatečnou, nacházejí ve větrnících, umístěných nejen na pevnině, ale i ve vodách Baltu. Přesto, ať počítají, jak počítají, uhelnou energetiku sotva v příštích desetiletích budou moci zaříznout. V nějaké minimální podobě potrvá dál.

Přestavba energetiky včetně modernizace její distribuční sítě a případné možnosti energii skladovat přijde Polsko zhruba na 500 až 700 miliard eur. Jde o částku, byť se má rozložit až do roku 2050, z čistě polských zdrojů naprosto neufinancovatelnou. Pomoci bude muset Evropská unie.

Druhá tvář Angely Merkelové

A to je čertovo kopýtko. V témže vystoupení kancléřka ukázala ještě jednu tvář. Varovala, že země, které nectí právní stát, budou muset počítat s omezenou, anebo dokonce s nulovou evropskou finanční podporou. Že má opět na mysli Polsko, bylo nabíledni.

Půjde obě polohy, které se na první pohled vylučují, vůbec skloubit?

03336285.jpeg

Staří Římané to kupodivu dovedli. Vymysleli mytického boha Januse se dvěma tvářemi, symbolizujícími vzájemné protiklady. Tvořily, umístěny na téže hlavě, jeden organický celek. Pravým politickým uměním, vzkazují nám tak, je někdy umět provázat i to, co se zdánlivě vzájemně vylučuje. Polský energetický mix a polský právní stát nevyjímaje.

Dnes tomu říkáme kompromis. Jen nevíme, kde hledat jeho začátek a jeho konec. V tom byl Janus ve výhodě. Stále šlo o tutéž hlavu.

Autor je publicista