Ivan Hoffman: ODS bez Klause sází na nudu a šeď

20. březen 2019

Problém politických solitérů, kteří mají problém se stranickou disciplínou, je obecný.

Aktuální případ, kdy byl nedisciplinovaný straník Václav Klaus mladší vyloučen z ODS, je ovšem výjimečnou příležitostí sledovat, zda je výrazná osobnost s vlastní hlavou pro politickou stranu bonusem, anebo přítěží.

Karel Hvížďala: Logo ODS, Klaus ml. a Gerloch

Václav Klaus mladší

Už dlouho víme, že logo a jeho příběh je při výběru zboží nejdůležitější. Právě z tohoto důvodu v posledních desetiletích do loga a slov s ním spojených investují firmy velké peníze.

Stačí si počkat na příští průzkumy volebních preferencí. Že by po vyloučení Klause preference ODS vzrostly, je nepravděpodobné. Především proto, že důvody, proč se ho ODS zbavila, jsou bagatelní, průhledně zástupné.

Čeho se skutečně dopustil, je politický talent, literární nadání a odvaha nezávisle myslet.

V době, kdy všechny relevantní politické strany nabízejí voličům prakticky identické liberálně demokratické zboží, roste význam prodavačů. Klaus mladší byl pro ODS terno přesně tím, kvůli čemu byl vyloučen, tedy díky schopnosti nedisciplinovaně a politicky nekorektně glosovat poměry.

Politice chybí spontánnost a kreativita

Politické straně škodí, když si její členové vjedou do vlasů, ale současně jí prospívá, když její členové hovoří různými jazyky a tím pádem oslovují různé cílové skupiny.

Ondřej Konrád: V. K. mladší se asi teprve hledá

Václav Klaus mladší

Pro vcelku dost lidí z různých okruhů je Václav Klaus junior sice poměrně protivný a arogantní, ale také inteligentní. Jako otec.

Vyloučením výrazné osobnosti strana rezignuje na její stoupence. U ODS půjde o ztrátu citelnou, neboť s Klausem souzní konzervativní vyznavači zdravého rozumu, což jsou voliči nejcennější.

A dále: pokud politická strana vyloučí jedinou výraznou osobnost, kterou má, jedná se o sázku na nudu a šeď, což v případě ODS znamená sázku na pana předsedu. Ten se žádného smělého, originálního příměru nedopustí.

Volič si ho spojí hlavně s jeho módními brýlemi, a ti, co trochu sledují politiku, ještě s rutinním okopáváním premiérových kotníků. Což je nic moc.

Ivan Hoffman

Nudu a šeď poptává veřejnost v turbulentních časech, rozvrácených poměrech, kdy absentuje stabilita a řád. To ovšem pro současnost neplatí. Politice nechybí stabilita, nýbrž spontánnost, kreativita, schopnost nově definovat problémy i jejich řešení.

Proto je důležitější, čeho se dočkáme od výrazných politických solitérů a bouřliváků jako je Václav Klaus mladší, než čeho se dočkáme od vybledlých politických stran, jako je ODS.

autor: Ivan Hoffman
Spustit audio