Integrativní psychoterapie je jediná cesta k pokroku, tvrdí světoznámý terapeut Norcross

23. listopad 2016

Hvězda vědecké psychoterapie a jeden z nejcitovanějších odborníků John C. Norcross, americký psycholog, poskytl Magazínu Leonardu rozhovor o tzv. integrativní terapii.

„Máme zhruba 500 psychoterapeutických směrů, a každý klient potřebuje něco jiného,“ vysvětlil psycholog.

Právě metoda psychoterapeutické integrace se pokouší nastavit, doslova „ušít na míru“ terapii tak, aby co nejvíce odpovídala potřebám klienta. „Postupujeme podobně jako lékaři komplexní medicíny, ti také neordinují všem stejný lék.“

Jak takové šití terapie na míru vypadá? „Naše metaanalýzy ukazují, že nejlépe pochopíme, jak pracovat s pacientem v okamžiku, kdy se ho jednoduše zeptáme na preference, zjistíme stádium změny, i to, jak je otevřen terapii jako takové.“

„Musíme vědět, jaké jsou pacientovy terapeutické cíle, kultura a také jestli má nějaké duchovní nebo náboženské předsevzetí,“ upozornil Norcross.


Kdy by měl nespokojený klient terapeutovi říci, že mu jeho postupy nesedí? „ Už po třech sezeních začne pacient vnímat kvalitu vztahu s terapeutem. Když tento vztah není pevný a příjemný, když se neblíží cílům, které si klient vytyčil, je čas to říct nahlas a případně hledat někoho jiného.“

Pokud tohle všechno dokáže terapeut opatrně zjistit, dozví se, jakým způsobem má terapii upravit tak, abychom klientovi pomohl co nejvíc.

„Integrativní psychologie je tady, a je rozhodně efektivnější než používání jednoho terapeutického směru. Význam integrace už chápou všechny profese, a je to jediná cesta k pokroku i v oblasti psychoterapie. Ale víme, že 97 % českých terapeutů používá už nyní při práci s pacienty více než jeden terapeutický směr,“ chválí John C. Norcross

autoři: pek , oci
Spustit audio