Inkluze se týká i mimořádně nadaných dětí. Těch je u nás až 20 tisíc

4. prosinec 2016

Inkluze nejčastěji pojednává o dětech s lehkou mentální poruchou a společným vzděláváním ve školách. Málokdo zmiňuje, že součástí vyhlášky o vzdělávání žáků se specifickými potřebami je i podpora nadaných a mimořádně nadaných dětí.

Šestiletý Vincent chodí do druhé třídy, do školy šel o rok dřív než jeho vrstevníci. Už odmalička bylo jeho matce Dagmar Zemkové jasné, že má doma výjimečné dítě. „V roce a půl objevil dokumentární pořady. Od té doby to malé dítě sedělo v plínkách a pozorovalo dokumentární pořady.“

Základní škola Křídlovická v Brně nabízí na druhém stupni rozšířenou výuku matematiky, informatiky a přírodovědných předmětů. Nestandartní matematické úlohy řeší i 24 žáčků v 1. B. Každé z dětí pracuje vlastním tempem. Čtyři prvňáčci čtou stejně dobře jako o tři roky starší děti.


Pojem nadané a mimořádně nadané dítě není ohraničen žádným počtem bodů v testu IQ. Do této skupiny lze podle Ministerstva školství zařadit žáky, kteří vykazují ve srovnání se svými vrstevníky vyšší nebo mimořádně vyšší úroveň rozumových, pohybových, uměleckých, manuálních nebo sociálních dovedností. Většinou se o dítěti jako o nadaném začne mluvit na popud rodiče nebo učitele, kteří si se zvídavým dítětem neví rady. Konečné slovo má pedagogicko-psychologická poradna.

Individuální studijní plán

Stejně jako děti s poruchami učení ani nadané děti nechce Ministerstvo školství uzavírat do samostatných tříd. Dobrým příkladem inkluze je Gymnázium Brno na třídě Kapitána Jaroše. Studentům umožňuje studovat podle individuálního plánu, který je podle ministerstva ideálním nástrojem inkluze. Studenti na tomto gymnáziu si rozvrh skládají podle své profilace, potvrzuje Ronald Luc.

„V minulých letech jsme vždycky měli 8 hodin matematiky týdně. Tenhle rok máme množství volitelných předmětů. Když člověk chce, může mít 14 hodin matematiky a 6 hodin informatiky týdně a mezitím nějakou češtinu, němčinu a angličtinu. A pak máme semináře. To mě nejvíc posunulo dopředu. Máme speciální seminář pro řešitele soutěží, dochází profesoři nebo studenti z vysokých škol a ukazují nám, jak nad tím přemýšlet.“

Individuální studijní plán umožňuje studentům až padesátiprocentní absenci. Mnoho času tráví na soutěžích a olympiádách. Podpora stáží je součástí vyhlášky o vzdělávání dětí se speciálními potřebami. Další podporou je pomoc materiální v podobě příspěvků na speciální učebnice a pomůcky, mikroskopy, dalekohledy, globusy nebo elektronické stavebnice.

Podle odhadů je v české populaci kolem 20 tisíc mimořádně nadaných dětí do osmnácti let. Oficiální čísla se liší. Údaje ministerstva školství mluví pro letošní rok o 1300 mimořádných nadaných žácích základních a středních škol. Většina z nich se učí podle individuálního studijního plánu, díky nové vyhlášce o inkluzi by mohli dosáhnout na mnohem větší pomoc.

autoři: Tereza Kadrnožková , sch
Spustit audio