Hugo Vaníček: Duch a síla. Skutečný příběh polního kaplana ve válečném pekle

8. duben 2023

Desetidílný cyklus Duch a síla zpracovává osudy autorova alter ega, statečného kněze Václava. Jméno hlavního hrdiny jistě nebylo zvoleno náhodně a poukazuje tak na patrona a ochránce českých zemí. Stejně jako Hugo Vaníček, tak i Václav, mladý jezuita, se zapojuje k zahraniční československé iniciativě bojovat proti hitlerovskému Německu.

Ačkoli je Václav (stejně jako Vaníček) oceněn řádem Československého zlatého kříže za své obětavé činy, vnímá chválu s pokorou a spíše než slávou žije opakující se abecedou vojenského života.

Čtěte také

Setkává se s Edvardem Benešem, Janem Masarykem i Winstonem Churchillem, ovšem největší váhu přikládá prostým rozhovorům s vojáky. Václav působí především v Anglii a Francii, nepřestává však být pravým československým vlastencem.

Je svědkem válečného pekla, avšak jeho víra provázená pokorou, trpělivostí, úctou a statečností mu pomáhá v jeho úkolu šířit slovo Boží všem, kteří jej v hrůzách bojů potřebují.

Polním kaplanem v Dunkerque

Český katolický kněz a vojenský duchovní činitel Hugo Vaníček se narodil roku 1906 v malé obci Bystřec na Orlickoústecku. Studoval filosofii v Krakově a teologii v Innsbrucku a Maastrichtu. Ve svých třiceti letech byl vysvěcen na kněze.

Patřil k prvním dobrovolníkům, kteří se roku 1939 přidali k rodícímu se zahraničnímu odboji. Jako polní kaplan se poté účastnil obléhání francouzského přístavu Dunkerque. Po válce se stal vojákem z povolání a vystoupil z jezuitského řádu.

Vzpomínky katolického kněze pro knižní vydání edičně upravil: Jiří Plachý
Zpracovala: Tvůrčí skupina literárně dramatické tvorby Českého rozhlasu
Pro rozhlas text upravila: Jana Franková Doležalová
Do hlasové podoby jej převedl: Jiří Hromada
Premiéra: 27. 4. 2015
Natočeno: v roce 2015

Zatčeným vojákům pomohl odeslat necenzurovaný dopis a zprostředkoval setkání odsouzeného s manželkou. Jeho samého však za to stihl trest v podobě krátkého vězení, následného podmíněného trestu a propuštění z armády. Do duchovní správy se vrátil roku 1953. Působil v Ústí nad Labem, Roudnici nad Labem a v Libčicích nad Vltavou.

Poslední léta života strávil v seniorském domově pro kněze ve Staré Boleslavi, kde v dubnu 1995 zemřel. O měsíc později byl in memoriam jmenován generálmajorem Armády České republiky.

Radioknihu můžete poslouchat celé čtyři týdny.

Spustit audio