Host Studia Leonardo: prorektorka VŠE pro vědu a výzkum Stanislava Hronová

29. leden 2014

Statistika nuda je...?

Co vlastně víme o vědeckém oboru, který se nám aktivně připomíná při součtu volebních výsledků nebo při vyhodnocení sčítání obyvatel? Co je to vlastně statistika a co všechno ovlivňuje? Statistiku, její výsledky a způsob a zaměření vědecké práce v tomto o oboru představí náš středeční host. A protože prof. Stanislava Hronová, prorektorka VŠE pro vědu a výzkum, je také členkou Rady pro výzkum, vývoj a inovace, poradního orgánu vlády ČR, bude se Robert Tamchyna ptát i na financování základního a aplikovaného výzkumu a také na systém hodnocení vědy v ČR.

Prof. Ing. Stanislava Hronová vystudovala obor Ekonomická statistika na Vysoké škole ekonomické v Praze a v tomto oboru stále působí jako pedagog na katedře ekonomické statistiky VŠE. V roce 2001 byla jmenována profesorkou pro obor statistika. V letech 2001-2006 byla proděkankou Fakulty informatiky a statistiky VŠE pro vědu a výzkum, od roku 2006 je prorektorkou pro vědu a výzkum VŠE. Dlouhodobě spolupracuje s Českým statistickým úřadem.
Je členkou Rady pro výzkum, vývoj a inovace (poradní orgán vlády ČR), členkou vědeckých rad VŠE, ČVUT, TU Liberec, členkou řady mezinárodních organizací (např. Association de Comptabilité Nationale, International Statistical Institute, sekce International Association for Statistical Education). Ve své výzkumné činnosti se zaměřuje na národní účetnictví a další oblasti hospodářské a sociální statistiky. Je nositelkou francouzského státního vyznamenání - řádu Akademických palem za rozvoj vědy a školství.


Spustit audio