Host Studia Leonardo: historik Petr Hlaváček

10. červen 2014
Studio Leonardo

České vize Evropy

Historickou i současnou "reflexi Česka v Evropě" nabídne Petr Hlaváček z Collegium Europaeum. Jak stará je myšlenka propojeného kontinentu, a kteří z českých intelektuálů se této vizi věnovali? Jakými podobami procházela například ještě předválečná představa o spolupracující Evropě? Zeptá se moderátor Jan Burda.

Collegium Europaeum je vědeckým pracovištěm, založeným Filozofickou fakultou UK a Filosofickým ústavem AV ČR za účelem akumulace badatelského potenciálu k pokročilému interdisciplinárnímu výzkumu v oblasti evropských studií. Výzkumná skupina se zaměřuje na interdisciplinární bádání a kritickou reflexi evropské kulturní a politické identity. Prostřednictvím historického, filozofického a sociálně-vědního zkoumání (od středověku po současnost) se zabývá fenoménem Evropy a jejích specifických kulturně-historických, náboženských a politických tradic v českém a středoevropském kontextu.

 

autor: bur
Spustit audio