Host Studia Leonardo: genetik prof. Jiří Forejt

12. květen 2014
03119949.jpeg

Genetika a molekulární biologie neplodnosti

Jak se hledají geny neplodnosti? Čím to, že u mnohých genů nevíme, k čemu slouží? Jaké moderní technologie pomáhají studovat neplodnost? Jaké nejnovější poznatky k tématu neplodnosti se v poslední době ve světě objevily? Hostem pořadu je genetik Jiří Forejt.

Prof. MUDr. Jiří Forejt, DrSc. působí v Ústavu molekulární genetiky AV ČR a učí na Přírodovědecké fakultě university Karlovy. Jeho oborem je funkční genomika a molekulární genetika laboratorní myši coby modelového organismu v biomedicíně, vede oddělení myší molekulární genetiky. Zveřejnil přes 100 prací v mezinárodně uznávaných (impaktovaných) časopisech.