Host Studia Leonardo: genetik Jiří Hejnar

5. listopad 2014
Studio Leonardo

Čeští virologové a retroviry

Akademií věd ČR jako každý rok nedávno ocenila nejlepší vědce a vědecké týmy. Odměnila například vědecký výzkum s mezinárodním přesahem. Zaujala ji mimo jiné práce šestičlenného týmu doktora Jiřího Hejnara. Genetici se zabývali retroviry, které způsobují u lidí celoživotní infekce, například virem HIV a nemocí AIDS. „Tuto nemoc nemůžeme vyléčit, protože v paměťových buňkách imunitního systému zůstávají latentní viry," vysvětlil Jiří Hejnar a další podrobnosti kolem dlouholetého výzkumu doplní i v našem pořadu!

RNDr. Jiří Hejnar, CSc. vystudoval Přírodovědeckou fakultu Masarykovy Univerzity v Brně, obor genetika. Disertační práci zaměřenou na retroviry obhájil na Ústavu molekulární genetiky Akademie věd České republiky, kde v současnosti vede oddělení buněčné a virové genetiky. Zabývá se regulací retrovirové replikace, zejména s ohledem na zajištění dlouhodobé funkce retrovirových vektorů a ustanovení latence retrovirů, například při infekci virem HIV. Výzkum jeho týmu zahrnuje také tzv. endogenní retroviry, pozůstatky dávných infekcí během evoluční historie člověka, které mají řadu funkcí pro normální funkce lidských buněk.


Spustit audio