Host Studia Leonardo: ekonom prof. Michal Mejstřík

30. leden 2015

Jak se liší ekonomické teorie od praxe?

S ekonomií se setkáváme denně. A nejen na stránkách novin a ve vysílání rozhlasu a televize. Známe řadu ekonomických pojmů a leckdy tak můžeme propadat dojmu, že ekonomii vlastně rozumíme. Jenže – jde to vůbec? Jak vědci ekonomii zkoumají? A jak se popsané ekonomické teorie liší od praxe?

Lze vůbec ekonomické jevy předvídat? A neselhali ekonomové během hospodářské krize? Dokáže ekonomie podobným jevům předcházet, nebo je umí jen zpětně hodnotit a analyzovat? Existují vůbec v ekonomii nějaké obecně platné postupy? A existuje vůbec nějaký recept na blahobyt a udržitelný růst?

Politici často hovoří o zvyšování konkurenceschopnosti. Co to znamená a jak se taková konkurenceschopnost vlastně rodí? Lze teoretické přístupy aplikovat do praktického běhu okolností? Jak probíhá výuka ekonomie a jak se liší u nás a v zahraničí?

Moderátor Michael Rozsypal se bude ptát nejen na výše zmíněné profesora ekonomie Michala Mejstříka.

Prof. Ing. Michal Mejstřík CSc. vystudoval ekonometrii na Vysoké škole ekonomické v Praze a studia završil na London School of Economics. Od roku 1997 je profesorem ekonomie Univerzity Karlovy v Praze. Tamtéž v letech 1993-2010 jako ředitel vybudoval prestižní české univerzitní pracoviště - Institut ekonomických studií FSV UK. Je členem Společnosti evropských univerzit pro finanční výzkum (SUERF). V posledních 18 letech působil jako externí konzultant mezinárodních organizací (USAID, Světové banky, Evropské komise ve středovýchodní Evropě i Asii), české vlády a řady korporací samostatně či prostřednictvím společnosti EEIP, a.s. V říjnu 2010 byl zvolen předsedou Mezinárodní obchodní komory Česká republika (ICC-CR). Publikoval přes 150 odborných publikací.


Spustit audio