Host Studia Leonardo: architektka doc. Radomíra Sedláková

30. prosinec 2014

Architektura jako zrcadlo své doby

"Architektura neumí překročit stín své doby, která ji vytváří. Naše současná architektura naší současné době velmi přesně odpovídá. Do jisté míry se dá říci, že dokud se nezmění společnost, tak se nezmění architektura," říká kurátorka moderní a současné architektury v pražské Národní galerii doc. Radomíra Sedláková.

Co všechno dnešní styl architektury ovlivňuje a určuje? Proč se tak výrazně v architektuře odlišují devadesátá léta minulého století a začátek 21. století? Známe ještě vůbec rozvojové územní stavební plány? Jak dominantní vliv mají obce na architektonický rozvoj vlastního území?

Doc. Ing. arch. Radomíra Sedláková, CSc. pracovala ve Výzkumném ústavu výstavby a architektury - kabinetu teorie architektury, kde se věnovala metodologii architektonické kritiky. V roce 1986 založila sbírku architektury v Národní galerii v Praze a od té doby její kurátorkou; připravila na tři desítky výstav o české architektuře. Od roku 1995 přednáší dějiny architektury na několika českých a slovenských univerzitách.


Spustit audio