Host: Miloš Zvěřina, dramaturg ČT Déčko

20. červen 2020

Odjakživa ho fascinuje rodné město Terezín. Také jeho animované filmy pro děti jsou inspirovány terezínskou historií, židovským ghettem a utrpením židů. V průběhu let navázal blízké vztahy s přeživšími dětmi, jejich příběhům dává filmovou podobu. Moderuje Tatiana Čabáková.

Spustit audio