Host: dlouholetý diplomat Jan Sechter

Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Hovory

Podle něj je diplomacie řemeslem, u kterého cíle zůstávají po staletí stejné, ale prostředky jejich dosažení se mění. Připravila Ivana Chmel Denčevová