Historický původ námořní invaze

Chaluhy druhu Fucus serratus

Genetická studie přispěla k odhalení původu invazních chaluh a plžů, kteří našli domov u kanadského pobřeží.

Vody atlantického pobřeží Severní Ameriky jsou novým domovem dvou invazních druhů mořských organismů - chaluh druhu Fucus serratus a plžů plážovek vejcorodých (Littorina littorea). Biologové se domnívají, že sem byly zavlečeny po roce 1800, kdy do Severní Ameriky připlouvalo velké množství britských a irských lodí. Bylo běžné, že jako lodní zátěž neboli balast námořníci využívali hromady kamení vytěžené z přístavů a mělkých pobřežních vod. Mezi kameny se docela dobře mohli skrývat plži i chaluhy, kteří se pak jako černí pasažéři dostali do Nového světa.

Tuto hypotézu nyní podpořila genetická studie plžů a chaluh z přístavu Pictou Harbour v nejvýchodnější kanadské pobřežní provincii Novém Skotsku. Výsledky studie ukazují, že nejbližšími příbuznými zdejších plážovek jsou plži pocházející z moře kolem Skotska a Irska - tedy míst, se kterými Pictou Harbour koncem 19. století udržoval čilé lodní spojení. K podobným výsledkům vědci došli i v případě chaluh, které samy nemohou cestovat na velké vzdálenosti. Jejichž původ proto vystopovali až k irskému přístavu Galway a skotskému přístavu Greenock.

Výsledky studie popisuje článek, který tento týden vychází v Proceedings of the National Academy of Sciences.