Glyfosát je jako chemická zbraň, nebezpečný je i po rozkladu v půdě, varuje expert

9. listopad 2017
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Významným kontaminantem půdy jsou pesticidy

Česká republika podpoří na jednání v Bruselu prodloužení evropské licence herbicidu glyfosát, hlavní složky například přípravku Roundup. Koncem října se odborníci členských zemí nedokázali shodnout na tom, jestli tento herbicid dále používat. „Kloním se k variantě prodloužení buď na tři nebo pět let. Revoluční změny v zemědělství jsou často velmi těžko akceptovatelné pro praxi,“ upozornil v pořadu Pro a proti ministr zemědělství Marián Jurečka (KDU-ČSL).

Ministr navrhuje v prodlouženém období hledat další možnosti, jak používání glyfosátu výrazněji omezit, protože je známo, že ho mnoho zemědělců nadužívá. „Prostor pro omezení je, hledejme také adekvátní náhrady a postupy, aby se tato látka nemusela používat vůbec.“

Okamžitý zákaz přípravku je legislativně nemožné provést kvůli schvalovacím lhůtám. „Nemůžeme říct, že v tento okamžik končíme s používáním jakéhokoli herbicidu nebo pesticidu.“


Žádná odborná studie renomovaných agentur nepotvrdila, že by glyfosát byl karcinogenní. Tyto studie zároveň říkají, že pokud se přípravek používá za podmínek, kdy je dodržena dávka a podmínky aplikace, je užití bezpečné. Marián Jurečka

„Máme velké množství jiných účinných látek, které mohou být rizikovější než glyfosát, ale o něm se nejvíce mluví. Pojďme omezit jeho amatérské používání, používání v intravilánech, můžeme omezit četnost používání vůči pozemku a podobně. Prostředky pro omezování tu jsou.“

Ministr ale připomněl, že když něco zakážeme, musíme to něčím nahradit. „Jaké to bude mít odpady pro praxi? Zvládnou to zemědělci? Ti zakázané látky nahrazují, takže v praxi budou používat dvě nebo tři aplikace jiné účinné látky, jejíž zátěž může být v součtu vyšší. Proto je potřeba odborně probrat všechny varianty.“

Svou roli má i trh a poptávka po produktech šetrného zemědělství a biopotravinách. „Cena potraviny i to, co zákazník poptává, také ovlivňuje chování zemědělce na poli. Je potřeba, aby i zákazník dával důraz na kvalitu a ptal se, jak byla potravina vyrobena,“ připomněl Jurečka.

Pavel Drašar z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze považuje celou problematiku glyfosátu za velmi složitou. Souhlasí ale, že je zejména potřeba zamezit amatérskému používání tohoto prostředku.

Prodloužení licence na užívání herbicidu není nijak významné. „Od roku 1974 se vyrobilo téměř deset bilionů kilogramů této chemikálie a ty se nasypaly se do orné půdy na celé planetě. Těmi třemi roky navíc velkou škodu životnímu prostředí neučiníme.“


Látky, na které se glyfosát v přírodě rozkládá, jsou také nebezpečné, protože ničí lidské erytrocyty. Samotný glyfosát narušuje steroidní hospodaření, takže i odbrourávání cholesterolu, získávání pohlavních hormonů, odbourávání cizorodých látek v organismu a mění citlivost k antibiotikům. Pavel Drašar

„Země, spodní vody i plodiny jsou natolik zamořeny, že když maminka koupí sojové mléko pro malého kluka a ten ho bude pít, tak bude mít potíže s pohlavním vývojem.“

Chemik je přesvědčen, že dnes nazrála situace, aby se užívání glyfosátu skutečně odborně zhodnotilo. „Dosud se soudilo, že jde o legendární chemikálii. Ta má akutní toxicitu 4000 mg na kilogram živé váhy, toho se opravdu můžete napít, jak tvrdí lobbisté z Monsanta, ale ono to tak není.“

„Ke karcinogenitě bych se úmyslně nevyjadřoval, protože incidence rakoviny u lidí, kteří s glyfosáty intenzivně pracují, je v řádu maximálně desítek procent,“ tvrdí Drašar.

Podle něj je mnohem závážnější, že se glyfosát rozkládá v přírodě na mnohem nebezpečnější biologické produkty, než je mateřská látka. „Suma sumárum jde o endokrinní disruptor, což se dnes velmi sleduje ve všech farmaceutických substancích, které jdou na trh.“

„Glyfosát se svou strukturou podobá bojové chemické látce VX, která má toxicitu 2,3 mikrogramů na kilogram živé hmoty,“ upozornil na skrytá rizika užívání glyfosátu Pavel Drašar.

autoři: kko , oci
Spustit audio