Geotermální elektrárna blízko Vesuvu

Sopka Vesuv prodělala zničující výbuch v roce 79 našeho letopočtu. Exploze tehdy zničila několik okolních římských měst, mj. Pompeje. Teď se inženýři zabývají myšlenkou na využití jejího zbytkového tepelného potenciálu pro čerpání geotermální energie pro oblast Neapolského zálivu.

Vesuv je ve skutečnosti dvojitým vulkánem - malý aktivní kráter je umístěn uvnitř většího, ale už dávno neaktivního kráteru. Odborníci odhadují, že z 13 km široké okolní propadlé plochy, tzv. kaldery vulkánu, vychází tolik energie, že výsledek je rovnocenný výkonu čtyř velkých jaderných elektráren. Kaldera Vesuvu s tvarem rozsáhlé kotlovité prohlubně se tedy zároveň projevuje jako geotermální pole. Tato tepelně aktivní oblast se rozkládá na západ od Neapole.

Představitelé Neapole přijali strategický plán, ve kterém počítají s rozsáhlým a propojeným energetickým komplexem. Pro výrobu tepla a energie v okolí chtějí využít jak geotermálního pole v okolí Vesuvu, tak i sluneční energie a konečně i energie biomasy, např. z olejů a řas. Pilotním projektem ve využívání obnovitelných zdrojů v okolí Neapole budou menší zařízení v oblasti zmíněného geotermálního pole. První z nich bude dokončeno zhruba za půl roku a bude financováno zejména ze soukromých zdrojů.

Současným trendem tedy je posun od mamutích projektů směrem ke středním nebo ještě menším zařízením. Přitom je důležitý i posun od teoretických analýz geotermální energie k praktickému čerpání z těchto zdrojů.

Zdroje: Global warming is real, ANSAmed