Fyziolog: Geny určují asi dvě třetiny, ale zbytek našeho zdraví je jen na nás

21. prosinec 2016
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy 02498118.jpeg

Už dlouhou víme, že zdraví není jen nepřítomnost nemoci, ale i určitá zdatnost, odolnost zvládat různé zátěžové situace vnitřního i vnějšího prostředí. O fyziologii a biologii pohybu hovořil v Magazínu Leonardo Jan Heller z Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy.

Podle něj by měl biologický stav našeho těla odpovídat tomu, jak jsme staří. Důležitou roli také hraje dědičnost. „Nové poznatky jsou zejména v oblasti genetické podmíněnosti. Ukazuje se, že geneticky podmíněno je nejen naše zdraví nebo délka života, ale i úroveň naší zdatnosti a odolnosti.“

Geneticky podmíněna je i míra pohybové aktivity, a to u dětí, mládeže i dospělých. „Není to tedy jen otázky výchovy, tréninku, sportovní přípravy, ale řadu věcí kolem pohybu a sportu máme zakódováno ve svých genech,“ dodal odborník.


Je možné genetické dispozice k pohybu změnit? „Vždycky máme určitý prostor pro změnu. Je to nějakých 10 až 30 %, kde můžeme změnit to, co máme zakódováno. Čili není to úplně těsná determinace genetikou, ale asi tak dvě třetiny jsou dány v genech.“

Mezi tyto zděděné dispozice patří nejen to, jak budeme zdraví, ale i jak se budeme pohybovat, jestli nám sport bude přinášet nějaké potěšení, radost a příjemné prožitky, nebo nám naopak bude přinášet nepříznivé efekty.

Znamená to, že se můžeme vymlouvat na zanedbávání fyzické aktivity „když to přeci máme v genech"? „Má cenu se snažit,“ upozornil fyziolog.

Třeba jen proto, že řada lidí pochází z rodin s určitou nepříznivou genetickou perspektivou. „Když se budeme snažit udržovat zdraví a udržovat takovou tu preventivní a zdravotně orientovanou zdatnost, tak máme šanci si prodloužit život o další léta.“

„A nejde jen o prodloužení délky života, ale i o kvalitu života. Když budeme zdatnější a odolnější, budeme moci dělat více činností a provozovat více koníčků, takže nebudeme odkázáni na pasivitu, což nám dovolí užít léta života aktivním způsobem,“ zdůraznil prospěšnost fyzické aktivity Jan Heller.

autoři: jkl , oci
Spustit audio