Flying over Natura 2000

14. září 2005

Mezinárodní projekt mapuje pomocí satelitní telemetrie cesty černých čápů do zimovišť.

Projekt Flying over Natua 2000 vychází z projektů Českého rozhlasu Africká odysea a Nová odysea. První z nich proběhl v letech 1995 až 2000 a sledovány při něm byly migrační cesty čápů černých z České republiky do afrických zimovišť. Nová odysea navázala na Arfickou odyseu v roce 2002 a už čtvrtý rok sleduje migraci asijských čápů černých.

Flying over Natura 2000 dostal mezinárodní rozměr. Je financován ze grantu Evropské komise a sledováni jsou čápi z osmi evropských zemí (Belgie, Estonsko, Francie, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Španělsko a Česká republika). Vysílači bylo vybaveno celkem 20 černých čápů.

Označení čápi se už vydali do teplých krajů. Na cestu vyrazili nejdříve čápi ze severněji položených oblastí, z Pobaltí, naši čápi a kupodivu i ptáci označení v nejjižnější zemi - Španělsku.Tento paradox lze vysvětlit tím, že ve Španělsku nebyli označeni hnízdící jedinci, ale čápi, kteří se zde jenom zastavili na své cestě ze severněji položených oblastí. Z ostatních lokalit vyrazili čápi později.

Dosavadní průběh migrace naznačuje, že všichni sledovaní ptáci míří do Afriky. Snad jedinou výjimkou může být jeden z estonských čápů, u kterého zatím není jasné, zda nezamíří do Asie. Před sebou mají čápi nepřekonatelnou překážku v podobě Středozemního moře. Západoevropští ho oblétávají přes Gibraltar, část středoevropských a čápi z Pobaltí volí cestu přes Bospor. Pobaltským čápům stojí v cestě také Černé moře a oblétávají ho po západním pobřeží. Zmíněný čáp z Estonska zvolil tzv. Pontickou cestu vedoucí podél Kavkazu a potom po východním pobřeží Černého moře. Zatím není jasné, zda nakonec zamíří na západ, do Afriky či na východ, do Asie.

Putování čápů můžete samozřejmě sledovat i ve vysílání Českého rozhlasu Leonardo vždy v úterý a v pátek v 9. 50 a v premiéře přírodovědného magazínu Natura každý čtvrtek v 18.00, (reprízy pátek 5. 00 sobota 10. 00, pondělí 13. 00 a 22. 00). Podívejte se také na internetové stránky Flying over Natura 2000 a Nová odysea

autor: mip
Spustit audio

Více z pořadu