Filozof Václav Bělohradský sedmdesátiletý

17. leden 2014

Filozof a sociolog Václav Bělohradský, který strávil normalizaci v italském exilu, slaví 17. ledna 2014 své sedmdesáté narozeniny.

Václav Bělohradský vystudoval češtinu a filozofii na FF UK a přednášel na řadě zahraničních i českých univerzit. Je autorem řady publikací, v češtině vyšly např.: Krize eschatologie neosobnosti (Londýn 1982), Přirozený svět jako politický problém (samizdat 1984, 1991), Myslet zeleň světa, Rozhovor s Karlem Hvížďalou (samizdat 1986, 1991), Kapitalismus a občanské ctnosti (1992), Mezi světy a mezisvěty (1997, 2013), Společnost nevolnosti 2007.

Mezi témata, která v pořadu zazní, patří autobiografické vzpomínky (dětství, odchod do exilu, zkušenost soužití s italskou silně levicovou společností), italský politický systém, české dějiny i současnost, role a postavení filozofa, média, politika, etika…

Ukázky pro náš pořad jsme vybrali z rozhovorů a diskusí z let 1993 až 2013, které se dochovaly v archivu Českého rozhlasu. Podle rozhlasové dokumentace vedli tyto rozhovory – případně diskuse s více účastníky – Vlastimil Ježek, Michaela Krčmová, Ota Nutz, Tomáš Pancíř, Jan Pokorný, Martin C. Putna, Robert Tamchyna, Jiří Vejvoda a Stanislav Zeman.

Hlasy některých z nich v pořadu uslyšíte, jiní jsou přítomni alespoň nepřímo – v otázkách a tématech, na něž Václav Bělohradský reaguje. Zařazena je také ukázka z delšího dialogu s prezidentem Václavem Havlem, vysílaném v cyklu Rozhovory z Lán.

autor: Pavel Hlavatý
Spustit audio