Ferdinand Peroutka: Budování státu

17. leden 2017
Ferdinand Peroutka

V Radioknize tentokrát otevíráme knihu Budování státu od představitele české demokratické žurnalistiky Ferdinanda Peroutky (1895-1978). Publicista a spisovatel v ní podal monumentální kroniku vzniku a konstituování Československé republiky v letech 1918 až 1923.

POSLOUCHEJTE ZÁVĚREČNOU ČÁST RADIOKNIHY

Živým i věcným stylem popsal peripetie politického vývoje a proces utváření politických, sociálních, národnostních i kulturních institucí. Postupoval přitom formou konfrontace pramenů, pohledem pamětníka i historickou, politologickou a psychologickou analýzou.

V první části líčí Peroutka události, jež předcházely vzniku republiky, zejména okolnosti založení Národního výboru v červenci 1918, který nahradil zkompromitovaný Český svaz. Když pak koncem září 1918 nabídne rakouský ministerský předseda rakouským národům autonomii, je na ni z důvodů válečné porážky již pozdě.


Radioknihu Budování státu připravil Jan Petrásek. V režii Petra Adlera účinkují Rudolf Pellar a Miroslav Chorvát. Pořad byl natočen v roce 1992.

Čeští politikové odpověděli na nabídku autonomie naprosto zamítavě. Minimálním programem byl československý stát. Americký prezident Wilson v říjnu 1918 píše: „Nemůžeme jednat s Rakouskem o Čechoslovácích, protože mají svou vlastní vládu, která za ně rozhoduje.“ Tato teze se stala úplným triumfem československé otázky.

Nastává 28. říjen 1918, Češi vyhlásili svůj stát. Předsednictvo Národního výboru zůstalo přes dva týdny první vládou československého státu. 30. října je slovenskými politiky přijata tzv. Martinská deklarace, v níž se píše: „Slovenský národ je čiastka i rečove i kultúrno-historicky jednotného česko-slovenského národa...“

Manifestace pražského lidu na Václavském náměstí 28. října 1918

Lidé od republiky očekávali především zlepšení živobytí. První měsíce činnosti Národního shromáždění byly věnovány většinou péči o sociálně slabé. Závěrečná část Radioknihy líčí původní ideu jakéhosi středoevropského spolku či unie, jejímž cílem měla být ochrana proti pangermanismu.

Spolek se uskutečnil v mnohem skromnější podobě formou vzniku Malé dohody, tedy spojenectví Československa, Jugoslávie a Rumunska, jejímž hlavním smyslem bylo udržet v klidu vzpouzející se Maďarsko. Malá dohoda se měla stát počátkem systému, který odstraní chaos ve střední Evropě. Ale další vývoj se již odehrával mimo Peroutkovo historiografické dílo…