Fabrika Kateřiny Tučkové. O době, kdy Brno bylo moravským Manchestrem a měnilo se v moderní město

28. září 2023

Výraz „moravský Manchester“ znají i ti, kteří v Brně nežijí a nevidí každodenně trosky, které z této slávy zbyly. Ale ani většina Brňanů dnes už asi neví, že látky ze zdejších textilek zaplavovaly v 19. století doslova celý svět a bouřlivý průmyslový rozmach proměnil město v sebevědomé a moderní centrum. Do slavné minulosti Brna se vrací vyprávění Kateřiny Tučkové Fabrika s příběhem o pěti generacích brněnských textilních magnátů i o soukromých a evropských dějinách.

Účinkují: Jana Štvrtecká, Michal Bumbálek
Připravila: Kateřina Tučková
Dramaturgie: Ludvík Němec
Režie: Zdeněk Kozák
Premiéra: 23. 12. 2017

Brněnskou přízi kdysi dokonce skupovaly slavné anglické textilky, které ji – s označením Made in England – vyvážely do celého světa, občas i do Brna. Honosné vily, nádraží, ulice, parky a koneckonců i brněnský hantec, to vše vznikalo v souvislosti s rozvojem textilnictví.

Odvrácenou stranou tohoto vzmachu ale byly stávky zbídačených dělníků, sociální problémy a sirotčince plné dětí pracujících od rozbřesku do noci v prachu a hukotu tkalcovských strojů.

Katalog a román

Když před lety otevřela Moravská galerie rozsáhlou výstavu Brno – moravský Manchester, katalog výstavy byl ještě pozoruhodnější než obvykle. Jeho spoluautorkou byla totiž Kateřina Tučková, která se na něm podílela nejen jako kunsthistorička, ale i jako zkušená a úspěšná spisovatelka.

Čtěte také

Napsala text na pomezí literatury faktu a historické novely, v němž se prolínají osudy dynastie textilních baronů s úvahovými s reportážními prvky o přípravě výstavy. Pozdější vydání jejího textu jako samostatné knihy Fabrika pak stvrdilo, že tyto velké a barvité osudy dokážou oslovit i ty čtenáře, kteří výstavu neviděli.

Tučková se později ujala i rozhlasové adaptace svého díla, neobvyklého obsahově i formálně. Podpořila hlavně historickou linku příběhu, sahající od poloviny 18. století až do druhé světové války. Nevynechala ovšem ani současné úvahové pasáže.

Více od Kateřiny Tučkové

Spustit audio

Související