Fabrika Kateřiny Tučkové. O době, kdy Brno bylo moravským Manchestrem a měnilo se v moderní město

28. září 2023

Výraz „moravský Manchester“ znají i ti, kteří v Brně nežijí a nevidí každodenně trosky, které z této slávy zbyly. Ale ani většina Brňanů dnes už asi neví, že látky ze zdejších textilek zaplavovaly v 19. století doslova celý svět a bouřlivý průmyslový rozmach proměnil město v sebevědomé a moderní centrum. Do slavné minulosti Brna se vrací vyprávění Kateřiny Tučkové Fabrika s příběhem o pěti generacích brněnských textilních magnátů i o soukromých a evropských dějinách.

Účinkují: Jana Štvrtecká, Michal Bumbálek
Připravila: Kateřina Tučková
Dramaturgie: Ludvík Němec
Režie: Zdeněk Kozák
Premiéra: 23. 12. 2017

Brněnskou přízi kdysi dokonce skupovaly slavné anglické textilky, které ji – s označením Made in England – vyvážely do celého světa, občas i do Brna. Honosné vily, nádraží, ulice, parky a koneckonců i brněnský hantec, to vše vznikalo v souvislosti s rozvojem textilnictví.

Odvrácenou stranou tohoto vzmachu ale byly stávky zbídačených dělníků, sociální problémy a sirotčince plné dětí pracujících od rozbřesku do noci v prachu a hukotu tkalcovských strojů.

Katalog a román

Když před lety otevřela Moravská galerie rozsáhlou výstavu Brno – moravský Manchester, katalog výstavy byl ještě pozoruhodnější než obvykle. Jeho spoluautorkou byla totiž Kateřina Tučková, která se na něm podílela nejen jako kunsthistorička, ale i jako zkušená a úspěšná spisovatelka.

Čtěte také

Napsala text na pomezí literatury faktu a historické novely, v němž se prolínají osudy dynastie textilních baronů s úvahovými s reportážními prvky o přípravě výstavy. Pozdější vydání jejího textu jako samostatné knihy Fabrika pak stvrdilo, že tyto velké a barvité osudy dokážou oslovit i ty čtenáře, kteří výstavu neviděli.

Tučková se později ujala i rozhlasové adaptace svého díla, neobvyklého obsahově i formálně. Podpořila hlavně historickou linku příběhu, sahající od poloviny 18. století až do druhé světové války. Nevynechala ovšem ani současné úvahové pasáže.

Více od Kateřiny Tučkové

Spustit audio

Související

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Historická detektivka z doby, kdy byl hrad Zlenice novostavbou. Radovan Šimáček jako průkopník žánru časově předběhl i Agathu Christie!

Vladimír Kroc, moderátor

zlenice.jpg

Zločin na Zlenicích hradě

Koupit

Šlechtici, kteří se sešli na Zlenicích, aby urovnali spory vzniklé za vlády Jana Lucemburského, se nepohodnou. Poté, co je jejich hostitel, pan Oldřich ze Zlenic, rafinovaně zavražděn, tudíž padá podezření na každého z nich. Neunikne mu ani syn zlenického pána Jan, jemuž nezbývá než doufat, že jeho přítel Petr Ptáček celou záhadu rozluští...